Cichy Przyjaciel

„Cichy Przyjaciel” powstał z myślą o osobach, które we współczesnym świecie  utraciły sens trwania przy chrześcijańskich wartościach. Aby zaradzić temu zjawisku, podjęliśmy zrodzony na modlitwie trud redagowania krótkich, zwięzłych treści, które mogą stanowić „ziarno ewangelicznego zasiewu”.

Podstawą do tworzenia „CP” są między innymi fragmenty Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz pozostałe dokumenty nauczania Magisterium Kościoła, przykłady życia świętych pańskich, współczesnych autorytetów życia duchowego itp.

„Cichy Przyjaciel” jest wydawany pod opieką asystenta kościelnego ks. dra Przemysława Filipkiewicza, wyznaczonego przez Biskupa Kieleckiego.

„CP” gromadzi wokół siebie ludzi świeckich na comiesięcznych Dniach skupienia obejmujących m.in. Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu oraz konferencję w duchowości karmelitańskiej głoszoną przez o. Marcina OCD. Jest to również czas w którym uczestnicy mogą porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami w atmosferze życzliwości i przyjaźni.

Szukamy ludzi dobrej woli i gorącego serca, którzy podejmą się współpracy w dziele nowej ewangelizacji skupionej wokół „Cichego Przyjaciela”.

Kontakt: cp.cichy.przyjaciel@gmail.com

* * *

NUMERY NASZEGO PISMA

CP Nr 166 - Głoszenie Ewangelii

CP Nr 165 - Nowożeńcy

CP Nr 164 - Miłosierdzie

CP Nr 163 - Adoracja

CP Nr 162 - Godzina

CP Nr 161 - Dzisiaj jest dzień nauki dla ciebie

CP Nr 160 - O sądzie ostatecznym

CP Nr 159 - Zacznijcie mnie czcić

CP Nr 158 - Imię Jezus

CP Nr 157 - Sól jest dobra

CP Nr 156 - Królewska droga

CP Nr 155 - IV przykazanie Boże

CP Nr 154 - Sakramentalia

CP Nr 153 - Geneza Mszy świętej

CP Nr 152 - Matczyny Apel Królowej Nieba

CP Nr 151 - Jestem tu dla Ciebie

CP Nr 150 - Czyj jest Kościół

CP Nr 149 - Pierwszeństwo bratniej miłości

CP Nr 148 - Walka ze złem

CP Nr 147 - Zacznij się modlić

CP Nr 146 - Ja odpuszczam Tobie grzechy

CP Nr 145 - Ulmowie

CP Nr 144 - Msza Święta krok po kroku cz. 3

CP Nr 143 - Msza Święta krok po kroku cz. 2

CP Nr 142 - Droga pokory

CP Nr 141 - Msza św. krok po kroku

CP Nr 140 - MISTYCZNE MIASTO BOŻE.pdf

CP Nr 139 - Nic bezemnie nie możecie uczynić

CP Nr 138 - Zgodnie z prawdą jaka jest w Jezusie

CP Nr 137 - Strapienie duchowe

CP Nr 136 - Dzieje Duszy

CP Nr 135 - Modlitwa Przebaczenia

CP NR 134 - Przebaczenie ma moc

CP Nr 133 - ZASŁUCHANIE

CP Nr 132 - PRZEDZIWNY SEKRET RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

CP Nr 131- Tym bardziej trzeba pragnąć

CP NR 130 - BĄDŹ WOLA TWOJA

CP Nr 129 - Kto miłuje Boga

CP Nr 128 - Boże błogosławieństwo

CP NR 127 - Jezus wzór Wychowania

CP nr 126 - O znaczeniu słów, które mogą zabić

CP Nr 125 - Zagrożenia

CP Nr 124 - ODWAGI - JA JESTEM!

CP Nr 123 - Akty zawierzenia

CP Nr 122 - SEKRET RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

CP NR 121 - Sposób adoracji

CP Nr 120 - Umartwienie

CP Nr 119 - KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO _1

CP - Godzina Świeta

CP Nr 118 - Powołaniem jest miłość

CP Nr 117 - Tajemnica Przebaczenia

CP NR 116 - Odwagi Ja jestem

CP Nr 115 - O Godności Życia

CP NR 114 - Pokora

CP NR 113 - O dostojeństwie Najświetszego Sakramentu

CP NR 112 - Radujcie się zawsze w Panu

CP Nr 111 - Moja Adoracja

CP Nr 110 - Bóg jest Prawdą

CP Nr 109 - Kościół jest jeden

CP Nr 108 - Czas dla Boga

CP NR 107 - Zasady ładu społecznego Chrześcijan

CP NR 106 - Dobra i zła mowa

CP NR 105 - Trwajcie w miłości Mojej

CP Nr 104 - Liturgia - Dziełem Trójcy Świętej

CP NR 103 - Blask prawdy

CP NR 102 - Dostrzegam najpierw Maryję

CP NR 101 - Adoracja - Dokument1

CP NR 100 - Ja mocno wierzę

CP Nr 99 - Bóg Ojciec

CP Nr 98 - Modlitwa powołaniem

CP NR 97 - Świętymi bądźcie

CP Nr 96 - O Bibli

CP Nr 95 - ADHORTACJA APOSTOLSKA

CP Nr 94 - O naśladowaniu Chrystusa

CP NR 93 - List papieża Franciszka o św. Józefie

CP Nr 92 - Aby znaleźć łaskę u Booga

CP Nr 91 - Postawa klęcząca

CP Nr 90 - Wiara i zaufanie

CP Nr 89a - PENITENCJARJA na Rok św Józefa

CP Nr 89 - Kościół Katolicki w pytaniach

CP Nr 88 - Ukochałem Cię Odwieczną Miłością

CP Nr 87 - Dobra spowiedź

CP Nr 86 - Bóg ma plan

CP Nr 85 - RACHUNEK SUMIENIA MAŁŻONKÓW

CP NR 84 - Życie jest chwilką

CP Nr 83 - PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA

CP Nr 82 - Cały Twój Maryjo

CP Nr 81 - Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa

CP Nr 80 - Jak odkrywać Wolę Bożą

CP Nr 79 - Pójdż za Mną

CP Nr 78 - Nie lękaj się cierpień

CP Nr 77 - Umartwienie języka

CP Nr 76 - Kto ma uszy niechaj słucha

CP Nr 75 - ŚWIĘTOŚĆ DWOJGA

CP Nr 74 - Zawsze się radujcie

CP Nr 73 - Godzina święta Serce Jezusa

CP Nr 72 - Weź Ją do siebie

CP Nr 71 - Niezwykły pokarm

CP Nr 70 - Wola Boża żąda Prawdy

CP Nr 69 - Ręce kapłańskie

CP Nr 68 - Hostio święta

CP Nr 67 - ODPUSTY W KOŚCIELE

CP Nr 66 - Zachwycić ludzi BIblią

CP Nr 65 - Dziewictwo -Małżeństwo

CP Nr 64 - Bałwochwalstwo

CP Nr 63 - Ludu kapłański

CP Nr 62 - Traktat o doskonałym nabożeństwie

CP Nr 61 - Adoracja homilia papieża Franciszka

CP Nr 60 - Jezu Ty się tym zajmij

CP Nr 59 - Pierwszeństwo Chrystusa

CP Nr 58 - Ostatni rozkaz

CP Nr 57 - Czujne serce -asceza

CP Nr 56 - Prywatna Wiara

CP Nr 55 - Trudne Małżeństwo

CP Nr 54 - Tryumf Kościoła św. Jan Bosko

CP Nr 53 - Wiara

CP Nr 52 - Traktat

CP Nr 51 - Adoracja - poza Kielce

CP Nr 50 - Luiza Piccarreta do druku

CP Nr 49 - Świętość Kościoła

CP Nr 48 - Modlitwa serca

CP Nr 47 - Czyściec - Maria Simma Bp

CP Nr 46 - O roli Kościoła

CP Nr 45 - MAŁZEŃSTWO Gloria polo

CP Nr 44 - OŁTARZ

CP Nr 43 - Dar Eucharysti

CP Nr 42 - Potęga modlitwy różańcowej

CP Nr 41 - Grzesznik potrzebuje łaski Bożej Bp

CP Nr 40 - Kult Aniołów

CP Nr 39 - Praca i czas na Modlitwę

CP Nr 38 - MARGARETKA

CP Nr 37 - Czyste serce

CP Nr 36 - Posłuszeństwo

CP Nr 35 - Święte małżeństwa

CP Nr 34 - STRÓJ

CP Nr 33 - Owoce Komunii św

CP Nr 32 - Szkaplerz Karmel

CP Nr 31 - Ciało Pana Jezusa

CP Nr 30 - Wola Boża

CP Nr 29 - NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE

CP Nr 28 - SAKRAMENT POJEDNANIA

Cp Nr 27 - Świętość Radość

CP Nr 26 - Dotyk Słowa

CP Nr 25 - Małżonkowie poznajcie swują godność

CP Nr 24 - Świadectwo mistyczki Alicji Lenczewskiej

CP Nr 23 - Br Elia

CP Nr 22 - Niedziela Miłosierdzia

CP Nr 21 - Manna z Nieba

CP Nr 20 - Wigilia Paschalna

CP Nr 19 - Modlitwa w Ogrójcu

CP Nr 18 - Godzina święta

CP Nr 17 - Próżność

CP Nr 16 - Liturgia Słowa

CP Nr 15 - Sakrament małżeństwa

CP Nr 14 - Któż jak Bóg

CP Nr 13 - TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

CP Nr 12 - Totus Tuus

CP Nr 11 - Adoracja

CP Nr 10 - Sługa Boża, Luiza

CP Nr 09 - Modlitwa zmienia życie

CP Nr 08 - Lencz- Miłość

CP Nr 07 - Kult Najświętrzego Serca Jezusa

CP Nr 06 - Szkaplerz Karmelitański 2

CP Nr 05 - Adoracja

CP Nr 04 - Niedziela Miłosierdzia

CP Nr 03 - Godz Łaski po edycji pierwotnej

CP Nr 02 - Boże Narodzenie 2019

CP Nr 01 - Domek - Życzenia