Wizytatorzy

GENERALNI WIZYTUJĄCY PARAFIE DZIEKAŃSKIE:
ks. Jarosław Czerkawski - wizytatorem generalnym dekanatów: bodzentyńskiego, masłowskiego, Kielce-Północ, Kielce-Zachód;

ks. Jan Jagiełka - wizytatorem generalnym dekanatów: koniecpolskiego, lelowskiego, miechowskiego, żarnowieckiego;

ks. Andrzej Jankoski - wizytatorem generalnym dekanatów: chmielnickiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, wodzisławskiego;

ks. Waldemar Krochmal - wizytatorem generalnym dekanatów: chęcińskiego, daleszyckiego, Kielce-Południe, morawickiego, stopnickiego;

ks. Jan Kukowski - wizytatorem generalnym dekanatów: Kielce-Śródmieście, łopuszańskiego, piekoszowskiego, zagnańskiego;

ks. Janusz Rydzek - wizytatorem generalnym dekanatów: buskiego, kazimierskiego, nowokorczyńskiego, wiślickiego;

ks. Franciszek Siarek - wizytatorem generalnym dekanatów: proszowickiego, skalbmierskiego, skalskiego, słomnickiego;

ks. Leszek Sztandera - wizytatorem generalnym dekanatów: małogoskiego, sędziszowskiego, szczekocińskiego, włoszczowskiego.

PRZED WIZYTACJĄ KANONICZNĄ:
ks. Łukasz Zygmunt – sprawy pastoralne
ks. Mirosław Kowalski - sprawy liturgiczne
ks. Marcin Jastrząb – kancelaria
ks. Marcin Rokita – sprawy ekonomiczne parafii
ks. Paweł Ścisłowicz, ks. Waldemar Wiśniowski, ks. Hubert Równicki – sprawy katechetyczne