Eucharystyczny Ruch Młodych

OGÓLNOPOLSKA STRONA ERM
www.erm.pl

PIOSENKA ERM
„Eucharystio nie możemy żyć bez Ciebie”

CZYM JEST EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH (ERM)?

Jako duszpasterze dostrzegamy brak dzieci i młodzieży w naszych parafiach na niedzielnej czy świątecznej Eucharystii. Problemem jest – jak wielu myśli – „nieatrakcyjność parafii”, gdzie oferta dla dzieci, młodzieży i ich rodziców zaangażowania się w grupę lub wspólnotę czy ruch religijny, wydaje się niewystarczająca z oczekiwaniami Parafian. Bywa nadto i tak, że takowe wspólnoty są w parafii tylko z „nazwy”, gdyż postępująca laicyzacja lub „bożek” tzw. braku czasu u młodszych i starszych Parafian, nie pozwala na ich prowadzenie i rozwój. W tych okolicznościach istnieje pokusa, by wszelkie działania w parafii sprowadzić do „tradycyjnego duszpasterstwa”. Nic w tym przecież złego, gdy weźmie się pod uwagę „specyfikę parafii” oraz – nadto często przywoływaną – sytuację pandemii. Czy wolno nam jednak zapominać o posłaniu jakie mamy jako duszpasterze od Chrystusa (por. Mt 28,19n) i o mocy Jego Ducha, który w nas i przez nas działa, aby „na peryferiach świata” – wg słów papieża Franciszka - jaką jest nasza parafia, wciąż szukać i przyprowadzać ludzi do Dobrego Pasterza? (por. J 10,1-10). Nie! I dlatego tworzymy Eucharystyczny Ruch Młodych! 

ERM powstaje przy konkretnej parafii. Stąd też pierwszymi, którzy powinni się z nim zapoznać (zob. poniżej O EUCHARYSTYCZNYM RUCHU MŁODYCH) są ks. Proboszczowie i ks. Prefekci oraz Katecheci. To ich pozytywne spojrzenie na ERM jako nową wspólnotę w parafii, zaowocuje jej powstaniem. Oczywiście, przy tworzeniu grup ERM w parafii, korzystamy z pomocy i doświadczenia Moderatora Diecezjalnego oraz dostępnych materiałów na internetowej stronie http://www.erm.pl. Z tymi zapoznają się duszpasterze oraz wytypowani przez nich Opiekunowie grup (najlepiej Rodzic lub Rodzice dzieci kandydatów lub już będących w Ruchu). Oni to korzystają z formacji proponowanej przez ERM dla Animatorów (otrzymują materiały formacyjne i konspekty spotkań w grupie za pośrednictwem duszpasterza odpowiedzialnego w parafii za ERM od Moderatora Diecezjalnego). Spotkania w grupie 10 – 15 osobowej powinny odbywać się w każdym tygodniu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu – najlepiej w pierwszy czwartek miesiąca (jeśli posługuje w parafii tylko jeden kapłan, by spotkanie połączone z adoracją i rozważaniem Bożego słowa, nie kolidowało ze spowiedzią pierwszo piątkową) lub w pierwszy piątek miesiąca (gdy w parafii pracuje kilku kapłanów i jeden z nich może przygotować z członkami ERM oprawę Mszy św., oraz adorację Najświętszego Sakramentu). W ten sposób zauważmy, że poza celami ERM jakie realizujemy, mamy także większy udział Parafian (dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków) w kulcie Najświętszej Eucharystii i Jezusowego Serca oraz więcej penitentów w kościele. Nadto, obecność członków ERM i ich zaangażowanie w przygotowanie liturgii Mszy św. i celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Bożego Ciała oraz jej Oktawy, będą wymownym znakiem wobec parafii „żywej wspólnoty”, która daje świadectwo wiary w Jezusa i ku Niemu prowadzi.

ERM jest więc miejscem w którym możemy doświadczyć obecności JEZUSA jako PRZYJACIELA (w rodzinie, w szkole, w parafii), który stając się EUCHARYSTYCZNYM CHLEBEM jest dla WSZYSTKICH. Jan Paweł II pisał, że Jezus w „Eucharystii to brama do nieba, która otwiera się na ziemi” (EE 19). Może więc WARTO utworzyć w parafii ERM?

KONTAKT:

Dyrektor Krajowy ERM (od 14.06.2019)
ks. Grzegorz Wiśniewski (Archidiecezja Katowicka)
tel. 519 546 317 / e-mail: grzegorz.wisniewski@katowicka.pl

Diecezjalny Moderator ERM (od 26.02.2021)
ks. dr Andrzej Kaleta
tel. 796-388-236 / e-mail: erm.kielce@gmail.com

Sekretariat ERM
s. Mariola Ziółkowska USJK
tel. 883 006 810 / e-mail: sekretariat@erm.pl

________________

O EUCHARYSTYCZNYM RUCHU MŁODYCH

Krótka historia Eucharystycznego Ruchu Młodych

 (zob. https://erm.archpoznan.pl/o_erm/)

1. Korzenie – Apostolstwo Modlitwy – II połowa XIX wieku

2. 1914 r. – powstanie „Krucjaty Eucharystycznej”

Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, jezuita o. Bessier zakłada „Krucjatę Eucharystyczną” jako organizację dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy

3. 1925 r. – pierwsze wspólnoty „Krucjaty Eucharystycznej” w Polsce

1 stycznia 1925 r. zostaje założone przez św. Urszulę Ledóchowską pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania

4. 1960 r. – przekształcenie „Krucjaty Eucharystycznej” w „Eucharystyczny Ruch Młodych” za radą papieża Jana XXIII

5. 1985 r. – reaktywowanie ERM w Polsce

 

CELE ERM:

* Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;

* Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;

* Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;

* Rozwijać postawy eucharystyczne: adoracja, postawa wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;

* Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;

* Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i parafią oraz zaprawiać do apostolstwa w różnego rodzaju grupach duszpasterskich.

 

ZASADY ERM

(zob. https://erm.archpoznan.pl/zasady/)

1. Żyj Mszą Świętą

Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny, staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem.

2. Czytaj Ewangelię

Każdy powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas.

3. Kochaj Bliźnich

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich.

4. Bądź trzynastym apostołem

Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa.

 

GRUPY FORMACYJNE

(zob. https://erm.archpoznan.pl/grupy_formacyjne/)

I. Tropiciele Jezusa

W pierwszej grupie dzieci zapoznają się z Eucharystycznym Ruchem Młodych. Przyjmują zaproszenie Jezusa do przyjaźni z Nim oraz do troski o szerzenie Królestwa Serca Jezusa we własnym życiu, jak również w swoich rodzinach i środowisku. Odkrywają znaczenie zasad, które mają stać się filarami ich życia.

Po zakończeniu tego etapu formacji dzieci są uroczyście przyjmowane do wspólnoty ERM i na znak przynależności do Ruchu otrzymują żółtą chustę.

II. Uczniowie Jezusa

W drugiej grupie, w oparciu o Ewangelię, dzieci poznają osobę Jezusa, którego pragną naśladować w różnych sytuacjach życia.

Ten etap formacji kończy się złożeniem przyrzeczeń wierności Jezusowi. Podczas tej uroczystości następuje również wręczenie odznaki ERM oraz Legitymacji Członka ERM.

III. Apostołowie dzisiaj (kl. III i IV):

Ten rok formacyjny skoncentrowany jest wokół Apostołów, których żarliwość o zdobycie wyznawców Jezusa, Syna Bożego, zdumiewa, zachwyca i wydobywa z duszy pytanie: „Skąd oni to mają? Co zrobić, żeby być takimi jak oni?”.

IV. Poszukiwacze Prawdy (kl. V i VI):

To nawiązanie do Formacji Wstępnej w świetle sakramentów chrztu i pojednania. Dla zaawansowanych ERM-owiczów jest to pogłębienie treści poznanych na początku formacji, czyli czym jest ERM i dlaczego warto skorzystać z tej formacji?

Również ten etap formacji dla początkujących, a dzieci starszych klas szkoły podstawoej, kończy się uroczystym wprowadzeniem do wspólnoty ERM oraz przyjęciem żółtej chusty.

V. Odkrywcy Skarbu (kl. VII i VIII):

Piąta grupa to czas na pogłębianie tajemnicy Eucharystycznej Miłości silniejszej niż grzech i śmierć. Tematy pomagają odkrywać skarb Eucharystii i Bierzmowania, oraz budzić w młodym człowieku pragnienie, by żyć pełnią życia.

Na koniec tego etapu formacji początkujący ERM-ici otrzymują odznaki ERM oraz Legitymację Członka ERM.

VI. Powołani i Posłani (szkoła średnia):

W ostatniej grupie formacyjnej młodzież wprowadzana jest w piękno życia rozumianego jako dar dla innych. Odsłania różnorodność dróg w kroczeniu przez życie razem z Bogiem. Wyczula słuch serca na głos Pana Boga, który pragnie pomóc w odkrywaniu osobistego powołania do bycia Jego apostołem, a przez to do kroczenia drogą radości i pokoju, drogą zbawienia.

Ten rok formacji ma uzdolnić młodego ERM-itę do podjęcia decyzji, gdzie będzie kontynuował swoją dalszą formację? Swoją decyzję potwierdzi podczas uroczystej „ceremonii posłania”.

 

ZNAKI

(zob. https://erm.archpoznan.pl/znaki/)

Chusta, obrączka, krzyż…

Chusta jest zewnętrzną oznaką przynależności do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Jednakowy kolor chust wskazuje na jedność wszystkich jej członków. Natomiast ich żółta barwa oznacza światło i majestat Pana Boga.

Żółta chusta związana białą obrączką nawiązuje do żółto-białej flagi Watykanu i jest także znakiem zależności Ruchu od papieża oraz duchowego członkostwa w Gwardii Papieskiej.

Biały kolor obrączki, którą związana jest chusta, symbolizuje także czystość, do której wzywa każdego sam Jezus Chrystus.

Odznaka członka Ruchu ma kształt krzyża otoczonego kołem z napisem: Króluj nam Chryste! To pozdrowienie przypomina, że Królem jest Jezus.

W środku krzyża znajdują się symbole Eucharystii: kielich i Hostia. Ma to przypominać, że rycerz jest zawsze w służbie Jezusa Eucharystycznego, a jego życie umocnione Komunią Świętą ma promieniować cnotami.

Litery umieszczone na Hostii: IHS oznaczają imię Jezus, a Krzyż – oznacza, że Jezus przez cierpienie zbawił świat.