Wydział ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

DYREKTOR:
Ks. Tomasz Rusiecki

Referentka żeńskich zgromadzeń zakonnych:
S. Agnieszka Świderska, Niepokalanka

Delegat ds. zakonów męskich:
O. Robert Krawiec OFM Cap.