Wydział ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

DYREKTOR:
Ks. Tomasz Rusiecki

Przedstawicielka instytutów żeńskich:
S. Joanna Miłaszewska FdC

Przedstawiciel instytutów męskich:
O. Andrzej Włodarczyk OFM Cap.