Wydział ds. Prezbiterów

DYREKTOR:
bp Andrzej Kaleta
dr nauk human., mgr lic. teol.
ur. 1957 (Busko-Zdrój, Niepokalanego Poczęcia NMP), wyśw. 1985

DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY
ks. Tomasz Rusiecki

UNIA APOSTOLSKA KLERU:
ks. Tomasz Rusiecki

_____________

A. SEKCJA DS. STAŁEJ FORMACJI PREZBITERÓW:
bp Andrzej Kaleta
ks. Paweł Borto

B. SEKCJA DS. KSIĘŻY CHORYCH, EMERYTÓW, RENCISTÓW I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY:
ks. Jacek Karliński
mgr lic. teol., KHK
ur. 1973 (Kielce, Katedra), wyśw. 1998, mian. 2015
tel. 41-344-42-26; 604-787-625

C. DELEGAT BISKUPA DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY:
ks. Artur Skrzypek, mian. 2015
tel. 508-865-553
delegat.kielce@gmail.com

D. KURATOR DLA DUCHOWNYCH OSKARŻONYCH/SKAZANYCH W DIECEZJI KIELECKIEJ:
ks. Mirosław Cisowski, mian. 2017

E. DIECEZJALNY KOORDYNATOR FUNDACJI ŚW. JÓZEFA KEP:
ks. Mirosław Cisowski, mian. 2019

F. STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY KAPŁAŃSKIEJ:
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 15
tel. 41-344-42-26; 41-344-76-25

Nr konta bankowego: PKO BP I O/KIELCE
02 1020 2629 0000 9302 0008 9987

Prezes:
ks. Jan Tusień

Skarbnik:
ks. Jacek Karliński

Zarząd:
ks. Marek Podyma
ks. Jan Robak
ks. Stanisław Słowik
ks. Leszek Sztandera

Kurator Domu Księży Emerytów:
ks. Jacek Karliński

Komisja rewizyjna:
ks. Jan Jagiełka
ks. Zygmunt Pawlik
ks. Tadeusz Pytel