20 lat parafii św. Franciszka i Hiacynty

Przyszłość tej parafii zależy od waszej wiary, która Eucharystię uczyni sercem życia i przyjaźni z Jezusem Chrystusem – mówił biskup Jan Piotrowski podczas Mszy Świętej z okazji 20-lecia parafii św. Franciszka i Hiacynty w Kielcach.

Eucharystia została odprawiona w kościele przy ulicy Piekoszowskiej. W homilii Pasterz naszej diecezji zwrócił uwagę na znaczenie Najświętszej Ofiary w życiu każdego chrześcijanina. – Trwająca wciąż epidemia nie pozwala nam na wielkie świętowanie, ale nasze dziękczynienie Bogu i ludziom jest wielkie szczerą modlitwą i wdzięcznością, która nikogo nie pomija. Jest wielkie sprawowanie Mszy św. – najpiękniejszej modlitwy Kościoła, ponieważ Eucharystia, nawet sprawowana w tak skromnych warunkach, jest zawsze największym skarbem naszej wiary i naszej wspólnoty, jaką jest Kościół – mówił biskup kielecki, który nawiązał także do postaci patronów wspólnoty parafialnej.

– To właśnie prostota dziecięcych serc i zaufanie jakie w nich żyje sprawiły, że dzieci wszędzie okazały się pojętnymi uczniami maryjnych objawień. Tak było w Fatimie, gdzie Matka Boża objawiła się Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Ciekawą, a wręcz rodzącą wątpliwości, normę postępowania przyjął Pan Jezus, kiedy mówił o dzieciach jako ludzkim modelu do naśladowania. Modelu, który spełnia kryteria zaufania. „Zaprawdę powiadam wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Ciekawe i znaczące słowa oraz pytanie: czy nasz świat ludzi dorosłych je rozumie tak, jak chce Pan Jezus. Te ewangeliczne kryteria spełniły nie tylko święte dzieci fatimskie, ale także dzieci z innych maryjnych objawień, jak św. Bernadeta Soubirous. Posłuszne poleceniom Maryi nie głosiły traktatów teologicznych, ale zawsze prosiły o modlitwę, pokutę, post, dzieło miłosierdzia oraz szacunek do niedzieli – tłumaczył pasterz naszej diecezji.

Parafia św. Hiacynty i Franciszka powstała 1 lipca 2000 r. i została wydzielona z parafii św. Karola Borumeusza.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego