9 alumnów przywdziało strój duchowny

Dnia 8 grudnia 2019 r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 9 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjęło strój duchowny, który został poświęcony w czasie Mszy św. przez bp. Mariana Florczyka.

Uroczystość poprzedzona była modlitwą w kaplicy św. Kazimierza prowadzoną przez Ojca Duchownego WSD ks. Marcelego Frączka. Alumnów III roku obłóczyli starsi bracia. W procesji liturgicznej i przy śpiewie pieśni „Ave Maris Stella” alumni oraz zarząd WSD przeszli do kaplicy św. Stanisława Kostki, by tam podczas Mszy św. podziękować Dobremu Bogu za dar nowych świadków Chrystusa. Słowo Boże skierował do wszystkich zebranych ks. prefekt Szymon Górski, który jednocześnie jest opiekunem Roku III. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań, pamiątkowego zdjęcia oraz życzeń dla nowo obłóczonych.

Niech przyjęcie tej szaty duchownej, będzie całkowitym oddaniem się alumnów Panu Bogu. Niech mężnie i z odwagą świadczą o Nim, stając się sługami samego Stwórcy.

Al. Artur Podgórski

>> Galeria zdjęć