Bł. Paweł Manna - założyciel Unii Misyjnej

16 stycznia obchodziliśmy w Kościele wspomnienie założyciela Unii Misyjnej, bł. Pawła Manny (1872-1952). Z tej okazji pragnę podziękować Panu Bogu za Was i ten duchowy dar, który zostawił nam bł. Paweł Manna.

On jako misjonarz nieustannie głosił Ewangelię „aż po krańce świata”. Według wizji bł. Manny „Cały Kościół dla całego świata” – każdy chrześcijanin jest misjonarzem i ma swój niepowtarzalny udział w powszechnej misji Kościoła. Jako członkowie Papieskiej Unii Misyjnej nie tylko świadczymy każdego dnia o aktualności i ważności tego ideału, ale do tego dzieła zachęcamy innych.

Dziękuję Wam za udział w naszym corocznym grudniowym spotkaniu na Jasnej Górze. U stóp Matki Bożej Częstochowskiej zawierzyliśmy wszystkich polskich misjonarzy i misjonarki, którzy pracują lub rozpoczną pracę w różnych krajach świata. Jestem Wam wdzięczny za obecność i uwagę podczas konferencji. Troska o formację intelektualną to również ważny element realizacji naszego misyjnego powołania. Dlatego zachęcam Was do lektury „Lumen Gentium. Zeszytów Misjologicznych”, półrocznika Papieskiej Unii Misyjnej. Znajdziecie w nim ważne i unikatowe artykuły misjologiczne i z dziedzin pokrewnych.

Pozostańcie w kontakcie z nami, dzieląc się wydarzeniami i spotkaniami, które w ciągu roku organizujecie, ożywiając ducha misyjnego w Waszych wspólnotach parafialnych, zakonnych czy seminaryjnych.

W Papieskiej Unii Misyjnej liczy się każda kropla Waszej modlitwy, formacji i współpracy na rzecz Kościoła powszechnego i misyjnego. Każdą i każdego z Was gorąco pozdrawiam, powierzając Was Bogu w modlitwie przez wstawiennictwo bł. Pawła Manny.

o. dr Luca Bovio IMC
SEKRETARZ KRAJOWY PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ