Bł. Wincenty Kadłubek patronem Jędrzejowa

Zebrano w tej sprawie ponad 10 tys. podpisów, a jednogłośna decyzja Rady Miasta o ustanowieniu bł. Wincentego Kadłubka patronem Jędrzejowa zapadła wczoraj - 26 lutego 2013 r. - podczas specjalnego posiedzenia rajców. W posiedzeniu uczestniczył m.in. opat cystersów jędrzejowskich – o. Edwarda Stradomskiego.

„Nasz wspólny pomysł – miasta i opactwa cystersów, aby starać się o patronat bł. Wincentego Kadłubka spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym odzewem ze strony mieszkańców miasta, powiatu, ale także i gości, turystów” – mówi KAI Renata Kawiorska – sekretarz miasta. Dodaje, że bł. Kadłubek jest kimś wyjątkowym dla Jędrzejowa.

„Modlimy się od stuleci za jego wstawiennictwem, wypraszamy łaski - tutaj znajdują się jego szczątki. Doniosłym wydarzeniem w skali roku jest sierpniowy odpust ku czci Błogosławionego” – zaznacza Kawiorska. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie patronatu zbiegła się ze stuleciem reaktywowanej parafii cysterskiej oraz ze wznowieniem starań ze strony jędrzejowskich cystersów i władz miasta, o proces kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka.

Błogosławiony zmarł w Jędrzejowie w 1223 r., w tutejszym archiopactwie cystersów znajduje się jego najważniejsze sanktuarium. Pismo proklamujące uchwałę Rady Miasta o ustanowieniu jego patronem bł. Kadłubka ma zostać przesłane do kieleckiej Kurii a po uzyskaniu opinii biskupa zostanie przekazane do Watykanu. Ukoronowaniem tych działań będzie wydany przez papieża dekret nadający miastu patronat.

Zbieranie podpisów w sprawie poparcia idei trwało od października 2012 roku. Z kolei w październiku 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz ustanowił postulatorów procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłubka.

„Ogłoszenie świętym człowieka związanego tak blisko z Jędrzejowem, a zarazem postaci tak bardzo zasłużonej dla polskiej kultury religijnej i świeckiej, byłoby wielką nobilitacją dla naszego miasta i przyczyniłoby się do wzrostu znaczenia Jędrzejowa – zarówno jako miejsca kultu Wincentego Kadłubka, jak i silnego ośrodka turystycznego” – podkreśla burmistrz Marcin Piszczek.

Opactwo jędrzejowskie powstało ok. 1140 r., jako filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Przebudowany później kościół ponownie konsekrował w 1210 r. biskup krakowski Wincenty Kadłubek.

Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa. Był biskupem krakowskim, historiografem, człowiekiem wielkiej wiedzy i kultury, reformatorem Kościoła oraz doradcą panujących. Dobrowolnie zrezygnował z biskupstwa, aby zostać mnichem. Pieszo przywędrował w tym celu z Krakowa do Jędrzejowa.

Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie „Kronikę Polski” (niestety spłonęła). Wprowadził zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum. Zmarł 8 marca 1223 r. w Jędrzejowie.

Został ogłoszony błogosławionym w 1764 roku – beatyfikował go Klemens XIII. Bł. Wincenty Kadłubek jest drugim patronem diecezji kieleckiej (wspomnienie 9 października). Jego relikwie powędrowały stąd do ponad 40 polskich i zagranicznych kościołów.

dziar
tekst za: www.ekai.pl