Bp Andrzej Kaleta: Jezus wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości

Jezus postanowił wziąć na siebie całą tajemnicę nieprawości, wziąć na siebie cały grzech świata, mój grzech. Takie królowanie z krzyża przewidział dla siebie Jezus – mówił dzisiaj bp Andrzej Kaleta w kieleckiej bazylice podczas celebracji liturgii Niedzieli Palmowej.

W homilii hierarcha odniósł słowo Boże do dzisiejszych czasów pandemii, stawiał pytania: czego Pan Bóg dzisiaj od nas oczekuje? Mówił także m.in. o ofiarnej służbie wobec bliźnich.

Niedziela Palmowa zwana Niedzielą Męki Pańskiej przybliża zbawcze wydarzenia z życia Jezusa (…). Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to właśnie Słowo Boże przygotowuje nas do przeżywania „tej” Paschy – mówił hierarcha zestawiając je z czasami pandemii. – Choć wydaje się to paradoksalne, Bóg chce nam coś przez to powiedzieć – zauważył biskup, zachęcając do wykorzystania jak najlepiej tego trudnego czasu: do zastanowienia się nad życiem, do głębszego rachunku sumienia, do odbudowania relacji z najbliższymi.

Słowo Boże przychodzi z pomocą i wspaniale interpretuje rzeczywistość, niesie pociechę i nadzieję – mówił biskup. Zauważył, że dzisiaj możemy także u siebie doszukiwać się analogii do sytuacji opisanych w Ewangelii; odnajdywać w sobie Piotra, Judasza, czy wiwatujący tłum. – Jeśli chcemy zobaczyć, jak bardzo Pan Bóg chce przybliżyć się do nas, musimy spojrzeć na Chrystusa, który wśród tryumfalnych okrzyków, wkroczył na drogę wiodącą na krzyż – zauważał biskup.

Mówił także, że tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy domaga się od nas umocnienia naszej wierności, zalecał, aby przez pokutę oddzielać to, co odłącza nas od Jezusa.

Zauważył, że dzisiaj jest „dobry czas”, aby swą postawą podkreślać jedność z misją i postawą Jezusa na drodze „konsekwentnej miłości połączonej z ofiarą”.

Dziękując służbom medycznym, wolontariuszom i wszelkim instytucjom niosącym pomoc podkreślał „godną podziwu postawę służby bliźniemu, bez poszukiwania poklasku, sensacji”. Do takiej postawy zachęcał.

tekst za: ekai.pl

>> Galeria zdjęć