Bp Jan Piotrowski do Neokatechumenatu: Podążajcie śladem św. Jana Chrzciciela

Wiara jaką Bóg nas obdarzył nie jest ani wiedzą, ani ciekawością, ale zaufaniem, że Bóg, który jest miłością pragnie dla nas dobra – mówił podczas Mszy św. dla Drogi Neokatechumenalnej Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Najświętszą Ofiarę, pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji odprawiono w środę wieczorem w parafii św. Józefa Robotnika. W swojej homilii biskup Jan Piotrowski przypomniał o wielkim świadectwie wiary jakie złożył św. Jan Chrzciciel. –  Przepiękna duchowo i ascetycznie postać Jana Chrzciciela, jaka ukazuje się na kartach Ewangelii, niesie ze sobą ludzki dramat wierności świadectwa wiary aż po męczeństwo. Jak pisał św. Jana Paweł II - Jan jest uprzywilejowanym świadkiem wiary, bo jest do końca świadkiem prawdy, którą poznał. Nigdy męczennik nie wchodzi w żadne kompromisy, ale za wszelką cenę jest gotowy, aby dochować wierności Bogu – mówił biskup kielecki.

Pasterz naszej diecezji zauważył także jak ważne w życiu chrześcijańskim jest zaufanie Panu Bogu. – W świecie zmiennych propozycji natury moralnej, obyczajowej i politycznej bez określonej hierarchii wartości nikt nie sprosta powołaniu chrześcijańskiemu. Wiara jaką Bóg nas obdarzył nie jest ani wiedzą, ani ciekawością, ale zaufaniem, że Bóg, który jest miłością pragnie dla nas dobra, a miarą tego dobra jest życie w obfitości, o którym mówił Pan Jezus. Podążajcie śladem św. Jana Chrzciciela, wiernie i ofiarnie dla waszego duchowego dobra oraz dobra waszych małżeństw i rodzin, a tym samym dla dobra Kościoła, którego jesteście ewangelicznym światłem i solą – tłumaczył.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego