Dar Diecezji Kieleckiej dla ZOL-u na Wesołej

W Dzień Matki, 26 maja 2020 r. Diecezja Kielecka przekazała 5.000 jednorazowych rękawiczek dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa przy ul. Wesołej 45.

Jak mówi dyrektor mgr inż. Agnieszka Kobiela: W naszej placówce przebywa 57 kobiet. Jesteśmy zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń, zapewniającym całodobowe zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Nasze świadczenia zdrowotne obejmują: leczenie, pielęgnację i rehabilitację kobiet przewlekle i obłożnie chorych.

Dar został przekazany przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego za pośrednictwem ks. Łukasza Zygmunta - diecezjalnego koorydnatora pomocy podczas trwającej pandemii koronawirusa.

xmhas