Dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja „Gramy z Tobą” w partnerstwie z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK oraz PRZYCHODNIĄ „SYNTONIA" w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i sprzężoną oraz ich rodziców i opiekunów faktycznych, zamieszkujących województwo świętokrzyskie. Dla każdego uczestnika zaplanowano ok. 11 miesięcy wsparcia.

Projekt nie zakłada ograniczeń wiekowych a udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa od 7 stycznia 2020 roku.

W ramach projektu oferujemy:

Dla osób niesamodzielnych:
- badanie lekarskie i stworzenie planu opieki wytchnieniowej
- wsparcie rehabilitacyjne i/lub masaże (8 razy/m-c)
- wsparcie psychologiczne  indywidualne (2 godz./m-c) i grupowe (8 spotkań/rok)
- terapia integracyjna w terenie (5 razy/rok)

Dla opiekunów faktycznych:
- terapia psychologiczna indywidualna(2 godz./m-c) i grupowa (6razy/ rok)
- szkolenie kompetencyjne „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną” (140 godz./ osobę)
- porady prawne (3 godz./rok)

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie zadzwoń!

Osoba do kontaktu:
Magdalena Soczumska tel. 573-021-373
fundacja.gramyztoba@interia.pl