Fundusz Stypendialny im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka

W naszej diecezji istnieje Fundusz Stypendialny im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka powołany do istnienia przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Z tego wsparcia mogą korzystać uczniowie po pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej mający wysokie osiągnięcia w nauce i pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Szczegóły regulaminu i wnioski o stypendium znajdują się na stronie Wydziału Katechetycznego - TUTAJ.

Termin składania wniosków do 28 sierpnia 2020 r.

Zachęcam do zainteresowania osób będących w potrzebie i zasługujących na takie wsparcie.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO