Informacja dla księży korzystających z poczty elektronicznej na OPOCE

Od 1 sierpnia 2020 r. zmienił się system logowania do poczty elektronicznej …@kielce.opoka.org.pl

Wiadomość o tej zmianie została wysłana do P.T. Czcigodnych Księży w połowie lipca. Teraz nie ma możliwości wejścia na skrzynkę pocztową wg starego logowania. W związku z licznymi telefonami do Kurii Diecezjalnej z pytaniami, jak skonfigurować pocztę (bowiem nie można już w chwili obecnej odczytać maila z instrukcjami) – publikujemy tutaj odpowiednie wytyczne, jak należy uaktualnić swoje dane.

Powyższa zmiana jest ze strony OPOKI, a nie ze strony Diecezji Kieleckiej.

______________

Informuję, że Państwa konto poczty elektronicznej do końca lipca 2020 r. zostało przeniesione na nowy system pocztowy Opoki.

Co się zmieni?

 1. Serwer!
  Od momentu migracji Twoje dane przestaną być dostępne z serwera petrus.opoka.org.pl.
  Wszystkie będą dostępne wyłącznie z nowego systemu.
 2. Sposób logowania.
  Od czasu migracji nazwą użytkownika będzie adres e-mail.

Co nie ulegnie zmianie?

 1. Adres poczty elektronicznej.
  Twoja poczta będzie nadal dostępna pod tymi samymi adresami (lub adresem) e-mail co dotychczas.
 2. Dane.
  Zostaną przeniesione 1:1 z obecnego serwera petrus na nowy system.
 3. Hasło.
  W znacznej większości przypadków możliwe będzie zalogowanie tym samym hasłem, co dotychczas, aczkolwiek z adresem e-mail jako nazwą użytkownika.
  Może się jednak zdarzyć, że pomimo wpisania poprawnych danych zalogowanie nie będzie możliwe. Niżej wyjaśniam, co robić w takiej sytuacji.

Jak rozpoznam, że moje konto jest już przeniesione?

Zalogowanie na serwer PETRUS nie będzie możliwe.
Program pocztowy przestanie odbierać nową pocztę, prawdopodobnie zapyta użytkownika o hasło, a także nie będzie możliwe wysyłanie poczty.

Co muszę zrobić jako użytkownik?

Jeśli korzystasz z poczty przez przeglądarkę, zaloguj się w górnej niebieskiej sekcji strony poczta.opoka.org.pl , nie jak dotychczas w szarej sekcji poniżej.
W polu "Nazwa" podaj swój adres e-mail.

Jeśli korzystasz z dedykowanego programu do obsługi poczty, konieczna będzie zmiana parametrów konfiguracyjnych:

 1. nazwę użytkownika trzeba zastąpić adresem e-mail;
 2. nazwę serwera poczty przychodzącej (IMAP lub POP3) i wychodzącej (SMTP) trzeba zastąpić odpowiednio na:
  imap.opoka.org.pl - dla poczty przychodzącej IMAP
  pop3.opoka.org.pl - dla poczty przychodzącej POP3
  smtp.opoka.org.pl - dla poczty wychodzącej STMP

Pozostałe dane nie zmieniają się!
Zestawienie danych oraz przykłady poprawnej konfiguracji programów pocztowych są dostępne na stronie pomoc.opoka.org.pl w sekcji "Poczta elektroniczna".

Co robić w przypadku problemów?

 1. Spróbuj zalogować się na stronie poczta.opoka.org.pl
  To pozwoli zweryfikować, czy posiadane przez Ciebie dane logowania są prawidłowe.
  Pamiętaj, aby logować się w górnej sekcji (nie do PETRUS), podając jako "Nazwa" swój adres e-mail, a poniżej właściwe hasło.
  Uwaga, kilka nieudanych prób logowania zablokuje dostęp do strony.
  Jeśli zalogowanie się powiedzie, a problem występuje nadal w Twoim programie do obsługi poczty - przejdź do punktu 2.
  Jeśli zalogowanie nie powiedzie się - skontaktuj się z nami.
 2. Otwórz stronę pomoc.opoka.org.pl
  Dokładnie sprawdź, czy wszystkie parametry w Twoim programie pocztowym są zgodne z zapisami na stronie, bądź w tej wiadomości e-mail.
 3. Jeśli powyższe nie pomoże rozwiązać problemu - skorzystaj z naszej pomocy telefonicznej.

 

Z poważaniem

Dariusz Szastok
Administrator Systemu Informatycznego

admin@opoka.org.pl
+48 605-440-016