Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe zarejestrowane

W dniu 27 lutego 2014 r. zostało oficjalnie zarejestrowane Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe „Razem w Drodze”, którego opiekunem duchownym jest ks. Mariusz Chmura.

Stowarzyszenie będzie organizować projekty międzyforumowe i międzyklubowe, dla zrzeszonych i niezrzeszonych miłośników caravaningu, podróżujących kamperami lub z przyczepami, czy namiotami. To będą np. pielgrzymki, rekolekcje, spotkania opłatkowe, dni skupienia itd.

Wszyscy, którzy chcieliby się zaangażować w Stowarzyszenie zapraszam do kontaktu mailowego. Wkrótce na stronie zamieścimy statut KSK „Razem w Drodze” oraz deklarację członkostwa.

Stowarzyszenie jest ogólnopolskie, zaś siedziba KSK „Razem w Drodze” mieści się na terenie naszej diecezji - w Bilczy. Prezesem jest Włodzimierz Rybczyński.

Więcej na: www.razemwdrodze.com

e-mail: razemwdrodze@wp.pl

Ks. Mariusz Chmura