Kolędnicy Misyjni w Kroczycach

Już kolejny rok w parafii w Kroczycach Kolędnicy Misyjni wyruszyli, aby z wiarą nieść radosną nowinę o narodzeniu Jezusa i zachęcać mieszkańców do włączenia się w pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych.

Hej kolęda, kolęda…
hej misyjny to czas!

Rozpoczynam tę refleksje od parafrazy piosenki religijnej, która dobrze koresponduje z tym wyjątkowym czasem, gdy kolędujemy Jezusowi, dziękując za dar jego wcielenia i narodzenia. Ten misyjny entuzjazm, który rozpala kolędników, pomaga dostrzec innym potrzebę nieustannego głoszenia Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela świata.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach już w Adwencie przygotowywały się do udziału w kolędowaniu misyjnym dla rówieśników w Amazonii. Spotykaliśmy się w szkole, omawiając nasz udział w tym wydarzeniu, kompletując stroje i przygotowując program artystyczny. Uczniowie klas drugich wykonali skarbonki dla koleżanek i kolegów, którzy bezpośrednio zaangażowali się w kolędowanie. Dzieci uczestniczyły w Roratach, podczas których modliły się także w intencjach wszystkich kolędników misyjnych.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, dzieci już w strojach Kolędników Misyjnych, wraz z opiekunami uczestniczyły (włączając się czynnie w liturgię) we Mszy św., podczas której zostały uroczyście rozesłane przez kapłana. Kolędnicy zebrali się 27 grudnia 2019 r. w salce parafialnej i po odmówieniu modlitwy za wstawiennictwem patronów naszych pięciu grup (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Franciszka Ksawerego, bł. Teresy Ledóchowskiej, bł. O. Michała Tomaszka i bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego) wyruszyli na wyznaczone ulice. Przed rozpoczęciem każdej grupie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Odwiedziliśmy osiemdziesiąt rodzin z naszej parafii, mieszkających w Kroczycach. Wiele osób na nas czekało i gościnnie otwierano nam nie tylko drzwi swoich domów, ale przede wszystkim serce dla dzieci w Amazonii, składając chętnie ofiary.

Zakończenie naszego misyjnego kolędowania miało miejsce w kościele parafialnym w Kroczycach w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Wszyscy Kolędnicy Misyjni, ubrani w barwne stroje, wraz z opiekunami, wzięli czynny udział we Mszy św., przygotowując oprawę liturgiczną. Po zakończeniu Eucharystii, w procesji, idąc za gwiazdą, udaliśmy się do żłóbka. Tam jedna z dziewczynek, w imieniu wszystkich kolędników, pomodliła się do Dzieciątka Jezus, oddając czas misyjnego wędrowania i prosząc przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa o błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii. Pamiątkową laurkę z tą modlitwą i symbolicznym sercem, nawiązującym graficznie do piękna lasów amazońskich oraz zawierających imiona wszystkich Kolędników Misyjnych, zostawiliśmy w żłóbku jako znak miłości do Jezusa i naszego zaangażowania misyjnego.

s. Nulla karmelitanka Dzieciątka Jezus
KATECHETKA