Ks. dr Marcin Rokita mianowany ekonomem diecezjalnym

W trosce o dobra doczesne diecezji kieleckiej, zgodnie z kan. 494 KPK Biskup Kielecki Jan Piotrowski mianował ks. dr. Marcina Rokitę nowym ekonomem diecezjalnym.

Ks. dr Marcin Rokita pochodzi z parafii Kościelec. Święcenia prezbiteratu przyjął 30 maja 2009 r. z rąk Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana. W latach 2009-2011 był wikariuszem parafii p.w. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Następnie w latach 2011-2015 studiował Teologię Pastoralną na KUL-u. Przez ostatni rok był wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. podjął obowiązki Dyrektora Ekonomicznego Diecezji Kieleckiej.

Ustępującemu ekonomowi - ks. dr. Andrzejowi Jankoskiemu dziękujemy za dotychczasową pracę!