Ku czci Patronów Europy

Z okazji Święta Świętych Cyryla i Metodego - Patronów Europy w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej NMP odprawiona została Msza św., której przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Święci Cyryl i Metody są patronami Europy, wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego. Ich działalność docenił sam Jan Paweł II. W ogłoszonej w 1985 roku encyklice „Slavorum Apostoli" papież ukazał ogromne znaczenie świętych apostołów Słowian dla kultury i ekumenizmu oraz podkreślił ich „katolicki zmysł Kościoła".

- W dniu dzisiejszym przeżywamy święto świętych braci Cyryla i Metodego, którzy swoje życie poświęcili dla Boga, którego nieśli do ludów słowiańskich – mówił podczas kazania ks. dr Sebastian Wieczorek.

- Dzisiejsi patronowie, dla nas, żyjących w XXI w., pozostają nauczycielami wiary i ufności Bogu oraz szerzenia orędzia o Bogu i o Jego miłosiernej miłości. Dzięki tej misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego wielu wyznawców przyjęło wiarę i chrzest. Dzisiejsi patronowie nadali sens i tożsamość chrześcijańskiej Europie. Słowo Boże, które Kościół proponuje nam jako podstawę chrześcijańskiej medytacji, zaprasza nas i poucza, abyśmy byli świadkami Chrystusa i Jego ewangelii. „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce świata". To wezwanie z Dziejów Apostolskich nabiera dziś dla nas szczególnego znaczenia, aby coraz bardziej stawać się świadkiem Chrystusa i wiary w Niego – stwierdził.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Sebastiana Wieczorka