Lipcowe czuwanie modlitewne u Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu

W dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu rozpoczęło się trzecie w tym roku czuwanie modlitewne. Mieszkańcy parafii Szczaworyż podarowali Matce Bożej najpiękniejsze kwiaty ze swoich ogródków.

W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach wokół kościoła rozważane były Tajemnice Bolesne, a rozważania przygotowały Róże Różańcowe z Konar. Wizerunek Matki Bożej w czasie modlitwy różańcowej nieśli Rycerze Kolumba.

Mszę św. o godzinie 20.00 koncelebrowało 8 prezbiterów pod przewodnictwem o. Piotra Graduszewskiego ze wspólnoty trynitarzy. Homilię wygłosił również o. Piotr. Nawiązał w niej do objawień Maryi w Fatimie w 1917 r. i wspomniał, że „Maryja zawsze objawia się aby powiedzieć nam coś ważnego i przestrzec nas przed mającymi nadejść trudnymi wydarzeniami. Teraz w Europie zaczyna rządzić ideologia, Europa zaczyna odchodzić od chrześcijaństwa, a my tak często nie potrafimy uczyć się na błędach historii. Prośmy Maryję o silną wiarę i dar wspólnoty" – dodał na zakończenie kaznodzieja. 

W czuwaniu modlitewnym wzięło udział około 75 osób. Byli to parafianie i goście z innych parafii. Ks. proboszcz Stanisław Kondrak serdecznie podziękował za przybycie i wspólną modlitwę księżom, pielgrzymom gościom i parafianom. Zaprosił wszystkich na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które  odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 18.00.

Krzysztof Dziarmaga

Foto: Krzysztof Dziarmaga