Modlitewne czuwanie w Szczaworyżu

W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu odsłonięciem cudownego wizerunku Matki Bożej rozpoczęło się czwarte w tym roku czuwanie modlitewne.

Mieszkańcy parafii Szczaworyż ofiarowali Matce Bożej kwiaty ze swoich ogródków. W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach wokół kościoła rozważane były Tajemnice Chwalebne, a rozważania przygotowały Róże Różańcowe z Żernik Górnych. Wizerunek Matki Bożej w czasie modlitwy różańcowej nieśli Rycerze Kolumba.

Mszę św. o godzinie 20.00 koncelebrowało 9 prezbiterów pod przewodnictwem ks. dr. Marka Wesołowskiego – proboszcza parafii w Strożyskach. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Kaznodzieja nawiązał do Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - „Po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Niebo jest dla nas również dostępne i przygotowane i niech to nas pociąga do wielkich pragnień. Niech wszyscy zapragną nieba i wzniosą swoje serca tam gdzie przebywa nasza Matka i Królowa" – dodał na zakończenie kaznodzieja.

W czuwaniu modlitewnym wzięło udział około 100 osób, byli to parafianie i goście z innych parafii. Ks. proboszcz Stanisław Kondrak podziękował wszystkim uczestnikom czuwania i zaprosił na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które  odbędzie się 11 września o godzinie 18.00.

Krzysztof Dziarmaga

Foto: Krzysztof Dziarmaga