Niezwykły Uniwersytet gościł bp. Jana Piotrowskiego

O papieskim nauczaniu, praktyce i swoim doświadczeniu misyjnym mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas wykładu, który wygłosił na Uniwersytecie Rozwoju Wiary im. Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, działającym przy Parafii Ducha Świętego w Kielcach.

Wykład poprzedziła Msza św., którą odprawił Biskup Kielecki. Razem z nim koncelebrowali ją księża z tutejszej parafii. W homilii Pasterz Kościoła Kieleckiego przypomniał o wartości wspólnoty we współczesnym świecie.

Przed zakończeniem Eucharystii ks. Marek Czarnota, proboszcz parafii podzielił się informacją o przedłużeniu dotychczasowego odpustu przyznanemu wspólnocie parafialnej w roku Ducha Świętego o kolejny rok.

Po Mszy św. słuchacze Uniwersytetu Rozwoju Wiary udali się do przykościelnej auli, gdzie biskup Jan Piotrowski wygłosił wykład pt. „Od Redemptoris missio przez Evangelii gaudium do Gaudete et exultate”. Nawiązując do tych trzech dokumentów papieskich św. Jana Pawła II I papieża Franciszka, biskup kielecki zwrócił uwagę na ich aktualność i przypomniał, że misje dotyczą nie tylko krajów, gdzie ludzie nie znają Chrystusa, ale także tych, gdzie o Nim zapomnieli.

– „Misje wpisują się istotnie w życie chrześcijańskie. Tak jak uczył św. Jan Paweł II na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami i od jego czasów Ojciec Święty Benedykt, jak i Ojciec Święty Franciszek zachęcają do tego żywego przekazu wiary, w myśl prawdy, ze wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Szczególną duchowość dla chrześcijan proponuje papież Franciszek. Zachęca on do radosnego głoszenia Ewangelii. W ostatniej adhortacji „Gaudete et exultate” przypomina nam, że powołanie chrześcijańskie jest na każdy dzień. Trzeba więc świadczyć o Chrystusie wszędzie, gdzie jesteśmy” – mówił biskup Jan Piotrowski.

Uniwersytet Rozwoju Wiary działa przy parafii Ducha Świętego w Kielcach. Do tej pory odbyło się 5 semestrów. – „Powstał jako odpowiedź na potrzeby intelektualnego i teologicznego kształcenia się. Chodziło o podbudowanie wiary i więzi z Panem Bogiem. Po zatwierdzeniu Uniwersytetu rozpoczęliśmy zjazdy zorganizowane w pięciu blokach tematycznych: Biblia, teologia moralności, teologia dogmatyczna, teologia duchowości oraz blok łączony, który poruszał wybrane tematy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i można w nich uczestniczyć jako student lub wolny słuchacz” – tłumaczy ks. Adam Kaczmarczyk, pomysłodawca uniwersytetu, który pomyślany został na 5 semestrów. – „Zapotrzebowanie na dalsze kształcenie wśród studentów było jednak tak wielkie, że postanowiliśmy zmienić nieco jego formułę. Poruszamy poszczególne tematy, a na każde spotkanie zapraszany jest prelegent wygłaszający mini-wykład monograficzny. Od tego semestru uniwersytet jest otwarty dla wszystkich” – dodał ks. Kaczmarczyk.

tekst za: em.kielce.pl

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM Kielce