Odznaczą zasłużonych dla misji

Pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odbyły się w środę, 16 września 2020 r. obrady Kapituły Medalu Benemerenti in Opere Evangelizacionis przyznawanego osobom i instytucjom zasłużonym dla misji.

– Chcemy pokazywać postaci służące dziełu misyjnemu – tłumaczy ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Zasłużeni dla działalności misyjnej, służący jej modlitwą i cierpieniem, wspierający misje materialnie oraz medialnie – w tych czterech kategoriach zostanie przyznany Medal Benemerenti in Opere Evangelizacionis, podczas uroczystej gali 19 października w Warszawie. Dziś w Kielcach odbyło się spotkanie kapituły nagrody.

– Warto pokazywać piękne przykłady służby misjom – zarówno misjonarzy, jak i osoby wspierające to dzieło. Nie tak łatwo jest wyłuskać z wielkiego grona osób tych kilka przykładów. Chcemy im przez ten medal serdecznie podziękować – przyznaje ks. Tomasz Atłas. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy osoby.

Jak mówi Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, jeden z członków kapituły, kandydatów do medalu jest bardzo dużo. – W jednej z kategorii mamy kilkadziesiąt osób. Zgłoszeń dokonują środowiska zakonne i diecezjalne. Wybór będzie niezwykle trudny – dodaje.

tekst za: em.kielce.pl