CHEŁMCE, Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja b. w.

Adres:
26-067 Strawczyn, Chełmce 165
tel. 41-303-04-94; wik. 41-303-05-49

liczba mieszkańców: 4 526

Proboszcz:
ks. Stanisław Malec, mgr lic. teol., KHW, ur. 1952 (Tumlin), wyśw. 1979, mian. 1999

Wikariusz:
ks. Artur Zakrzewski, mgr teol., ur. 1982 (Stojewsko), wyśw. 2008, mian. 2016

Rys historyczny:
Pierwszy kościół, zbudowany w 1440 r., spłonął podczas pożaru w 1620 r. Obecny, wczesnobarokowy, powstał z fundacji Jana Tarły, wojewody lubelskiego w 1665 r. Konsekrował go bp Władysław Silnicki, sufragan wileński, 15 sierpnia 1685 r. Parafia istniała już zapewne w drugiej poł. XIV wieku. Chełmce przez kilka lat były parafią Henryka Sienkiewicza, mieszkającego w niedalekim Oblęgorku.

Kościół jest murowany trójprzęsłowy, prezbiterium niższe węższe od nawy, z dwiema kaplicami po bokach. Jak głosi napis nad wejściem, świątynia była gruntownie odnawiana w 1925 r. przez ks. Tadeusza Szubstarskiego. Wiele prac remontowych przeprowadzono w latach 1972-1999.

W ołtarzu głównym chełmskiego kościoła  znajduje się scena Ukrzyżowania, z klęczącą u stóp krzyża postacią – św. Marią Magdaleną. Obraz pochodzi z klasztoru pofranciszkańskiego w Chęcinach.

W kościele jest 5 ołtarzy bocznych – m.in. św. Mikołaja Biskupa, drugiego patrona kościoła, i św. Józefa. Ołtarze boczne są z XVII i XVIII w., główny – z końca XVII w. Barokowe organy i chór muzyczny pochodzą z 2 poł. XVII w. Przy wejściu do kościoła i w dawnej zakrystii zwracają uwagę XVII-wieczne portale ciosowe i bogata, późnorenesansowa dekoracja stiukowa w prezbiterium i kaplicach.

Ciekawe epitafia, m.in. Stanisława i Zbigniewa Duninów Gardzińskich, zmarłych w 1582 i 1589 r., z herbami i refleksyjną łacińską inskrypcją.

Odpust: św. Marii Magdaleny – 22 lipca;
św. Mikołaja – 6 grudnia

Czy wiesz, że…
Atrakcją turystyczną parafii jest Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Ślady po pisarzu – poza pałacykiem, darowanym mu przez społeczeństwo – nie są zbyt liczne, choć na pewno musiał modlić się w miejscowym kościele. Siedlecczanie, przechodząc z Pielgrzymką Podlaską przez Chełmce, ufundowali swemu sławnemu rodakowi tablicę pamiątkową w kościele. Na parafialnym cmentarzu jest kilka skromnych nagrobków rodziny Sienkiewiczów.

W Chełmcach są pozostałości dworu Jana Stanisława Tarły z XVII w., jednej z najstarszych tego typu budowli obronnych w Górach Świętokrzyskich. Niewykluczone, że dwór, nazywany przez miejscową ludność „Kamienicą”, pełnił rolę zboru ariańskiego.