CHMIELNIK, Niepokalanego Poczęcia NMP

Adres:
26-020 Chmielnik, Plac Kościelny nr 7
tel. 41-354-24-08
wik. 41-354-32-95; 41-354-27-08; 41-354-28-04

www.parafiachmielnik.net

liczba mieszkańców: 8 157

Proboszcz:
ks. Waldemar Krochmal, KHM, mgr teol., ur. 1963 (Miechów), wyśw. 1990, mian. 2018

Wikariusze:
ks. Michał Kacprzyk, mgr. teol. ur. 1991 (Małogoszcz), wyśw. 2018, mian. 2018
ks. Michał Wojda, mgr teol., ur. 1975 (Kielce, św. Józefa Robotnika), wyśw. 2001, mian 2018
ks. Tomasz Zieleń, ur. 1990 (Grybów, Św. Katarzyny), wyśw. 2016, mian. 2019

Rezydent:
ks. Wiesław Wójcik, ur. 1957 (Suków), wyśw. 1987, mian. 2020

Dom zakonny:
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego
26-020 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 2
tel. 41-354-36-54

Rys historyczny:
Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1241 r., Wtedy, pod Chmielnikiem rozegrała się przegrana przez rycerstwo polskie bitwa z wojskami  mongolskimi. Początkowo osada była własnością książęcą by  w XIII w. stać się  własnością możnego rodu Odrowążów.

Dzięki staraniom Oleśnickich Chmielnik otrzymał prawa miejskie nadane mu przez króla Zygmunta Augusta w połowie XVI w.. Pierwsza parafia w miasteczku powstała w 1354 r. Kościół konsekrował ówczesny biskup krakowski Bodzanta. Z początku w granicach parafii znajdowało się tylko kilka miejscowości, dopiero w od XVI w. ich liczba się wydatnie zwiększyła. W okresie przedrozbiorowym w mieście istniały: szkoła, szpital parafialny, prebenda św. Mikołaja, Bractwo św. Anny,  Bractwo Różańcowe. Około roku 1555 ówczesny dziedzic Chmielnika Jan Oleśnicki przekazał kościół parafialny w posiadanie protestantom. Miejscowy proboszcz po spaleniu plebanii został wypędzony i musiał szukać schronienia w Szydłowie. Według historyków w XVI w. Chmielnik był jednym z najważniejszych małopolskich ośrodków arianizmu dystansując pod tym względem pobliski Pińczów.

Obecny kościół był budowany w latach 1730-1783 przez Jerzego Ożarowskiego, a następnie przez Andrzeja i Elżbietę Moszczyńckich. Świątynia została konsekrowana przez sufragana sandomierskiego bpa Wojciecha Radoszewskiego. Ołtarz główny kościoła z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej pochodzi z XVIIIw.

Na terenie parafii znajdują się trzy kaplice, w których odprawiane są Msze św.: kaplica w Domu Sióstr Kanoniczek Św. Ducha w Chmielniku, kaplica w szpitalu w Chmielniku i kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Odpust: Przemieniania Pańskiego – 6 sierpnia;
Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia

Czy wiesz, że…
Z Przededworza pod Chmielnikiem pochodził znany aktor Janusz Zakrzeński który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Od XVII w. sięga historia społeczności żydowskiej Chmielnika, w którym na podstawie przywileju wydanego przez Krzysztofa Gołuchowskiego, osiedlali się Żydzi sefardyjscy wygnani z Hiszpanii. W 1638 r. wzniesiona została w Chmielniku synagoga. Z czasem Żydzi stanowili większość mieszkańców Chmielnika. Podczas II wojny światowej, chmielniccy Żydzi zostali w większości zamordowani przez Niemców. Od kilku lat w Chmielniku odbywają się Dni Kultury Żydowskiej.