DALESZYCE, Św. Michała Archanioła

Adres:
26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 1
tel. 41-317-11-91

www.parafiadaleszyce.pl

liczba mieszkańców: 6 388

Proboszcz:
ks. Tadeusz Cudzik, KHM, ur. 1952 (Piotrkowice k. Chmielnika), wyśw. 1977, mian. 2015

Wikariusze:
ks. Marcin Rej, mgr teol., ur. 1982 (Sokolina), wyśw. 2007, mian. 2016
ks. Konrad Wójcik, mgr teol., ur. 1991 (Wolica-Tokarnia), wyśw. 2019, mian. 2019

Rys historyczny:
Pierwszy kościół  św. Michała Archanioła w Daleszycach ufundował w 1221 r., bp krakowski Iwo Odrowąż, za panowania Leszka Białego. Założył parafię i uposażył ją w dobra ziemskie. Jednonawowy drewniany kościół w stylu romańskim w ciągu wieków był przebudowywany. W XVII w. do budowli dostawiono dwie kaplice. W 1629 r. Jan Skarbek Kozietulski ufundował kaplicę św. Magdaleny,  w 1639 r. Andrzej Smyczka – kaplicę Zwiastowania NMP. W połowie XIX w. kościół został opasany murem, wybudowano dzwonnicę i schody. W latach 1907-1912 świątynię całkowicie przebudowano według projektu Stefana Szyllera. W 1920 r. parafianie ufundowali wieżyczkę na kościele. W 1830 r. trzy dzwony z dzwonnicy przeznaczono na potrzeby narodowe. W czasie II wojny światowej dzwony zrabowali wrogowie. Dopiero w 1957 r. ,staraniem parafian, zakupiono i założono nowe dzwony.

W każdą niedzielę na pierwszej Mszy św. następuje uroczyste odsłonięcie słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z XVI w. Obraz namalowany na desce, reprezentuje szkołę  niemiecką. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. W XVII w. został uznany za cudowny i przyozdobiony srebrnymi sukienkami, koroną i berłem (Obecnie w prezbiterium w ramie). O kult maryjny dbało powołane w XVII w. Daleszycach Bractwo Różańca Świętego, a w XVIII w. – Bractwo Szkaplerzne. Dawniej parafia Daleszyce  obejmowała: Niestachów, Borków i Krajno. Do dzisiaj mieszkańcy tych okolic przybywają na odpust 16 lipca w  święto Matki Boskiej Szkaplerznej.

We wczesnym średniowieczu Daleszyce były osadą książęcą, potem weszły w obręb dóbr biskupów krakowskich. W 1569 r. król Zygmunt August nadał Daleszycom prawa miejskie. Miasto otrzymało herb z literami CD tz. Civitas Daleszycensis. W 1650 r. bp Piotr Myszkowski utrzymał ten przywilej. Dzięki przybywającym do miasta pielgrzymom w XVII i XVIII w. miasto bujnie się rozwijało. W 1579 r. w Daleszycach wzniesiono drugą świątynię pw. Ducha Świętego. Zniszczona w 1801 r., nigdy jednak nie została odbudowana. Daleszyce utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym, a odzyskały je w 2007 r.

Odpust: św. Michała Archanioła – 29 września;
MB Szkaplerznej – 16 lipca

Czy wiesz, że…
Od 6 lat w okresie Wielkiego Postu w kościele w Daleszycach odbywa się finał Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, na którym najlepsze  zespoły, soliści i chóry prezentują repertuar pasyjny tradycyjny i w nowych aranżacjach.

Na roku  ulic Kościelnej i Głowackiego. Stoi okazały dom z czerwonej cegły (w latach 1920-1921 Dom Ludowy  z salą teatralną  i ochronką dla biednych dzieci). Gościł tutaj w 1925 r. Marszałek Józef Piłsudski w czasie inspekcji oddziałów II Dywizji Legionów.

Osobliwością parafii są kapliczki przydrożne i krzyże, o które troszczą się mieszkańcy. Wiele z nich zostało już zarejestrowanych w katalogu zabytków. Ich liczbę szacuje się na około 50. Niektóre to unikaty.