DOBROWODA, Św. Marii Magdaleny

Adres:
28-100 Busko–Zdrój, Dobrowoda nr 106
tel. 41-378-19-96

liczba mieszkańców: 1 390

Proboszcz:
ks. Piotr Rojewski, mgr teol., ur. 1970 (Proszowice), wyśw. 1995, mian. 2014

Rys historyczny:
Parafię erygował w 1345 r. bp krakowski Jan Grot. W tym też roku ukończona została budowa małego drewnianego kościoła. W latach 1367–1380 bp krakowski Florian Mokrski zbudował Kościół murowany z kamienia wapiennego z odkrywki w sąsiednim Kikowie. Przekazy historyczne donoszą, że w XV w. Kościół rozbudowano. Jednak brak konkretnych danych, które wskazałyby, co zostało dobudowane do pierwotnej świątyni. Przypuszcza się, że w tym czasie w miejsce stropu drewnianego wykonano murowane sklepienie nad nawą kościoła. W latach 1524–1525 do istniejącej Świątyni dobudowano kaplicę pw. Matki Bożej. Ponadto w miejsce drewnianego chóru muzycznego wykonano murowany. Po pożarze w poł. XVII w. Kościół odrestaurowano. Konsekrował go ponownie ówczesny bp krakowski Piotr Gembicki. Do najstarszych zabytków zachowanych w kościele należy kuta w kamieniu chrzcielnica pochodząca z poł. XIV w. z herbem Habdank. W Świątyni znajduje się także kilka epitafiów donatorów kościoła, m.in. Jana Boboli herbu Leliwa. Można w niej także podziwiać ołtarze późnobarokowe z XVIII w. Na terenie parafii znajduje się kaplica w Kikowie pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zbudowana w 1987 r. Kaplica ta, podobnie jak Kościół, została wybudowana również z tego samego kamienia, wydobywanego w Kikowie.

Odpusty: Św. Marii Magdaleny – 22 lipca;
Św. Andrzeja Boboli – 16 maja;
w kaplicy w Kikowie: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia

Czy wiesz, że...
Nazwa Dobrowoda pochodzi od dwóch źródeł czystej wody bijących tu do dnia dzisiejszego. Okolica jest mocno zasiarczona, dlatego woda w pobliskich studniach ma niezbyt przyjemny smak. Dość powiedzieć, że dzięki właśnie takiej zasiarczonej wodzie rozwinęło się pobliskie uzdrowisko Busko-Zdrój. W Dobrowodzie było jednak inaczej – woda nadaje się do spożycia, ma bardzo dobry smak, stąd też i nazwa miejscowości.