DRUGNIA, Św. Wawrzyńca diak. m.

Adres:
25-016 Pierzchnica, Drugnia nr 23
tel. 41-353-91-95

liczba mieszkańców: 946

Proboszcz:
ks. Grzegorz Olejarczyk, ur. 1967 (Mójcza), wyśw. 1994, mian 2013

Rys historyczny:
1450 r. – ta data widnieje na portalu wejścia do kaplicy bocznej kościoła w Drugni i jest ona przyjęta za rok budowy pierwszego kościoła. Ks. J. Wiśniewski, powołując się na „Kodeks dyplomatyczny Małopolski” uznał, że wieś istniała już w 1268 r., ale historycy zakwestionowali autentyczność dokumentu lokacyjnego. Zapewne wieś istniała w XII w., ale nie była parafią.

Niszczycielskie pożary
W poł. XV wieku istniał w Drugni kościół murowany. Z 1598 r. pochodzi dokument informujący o wybudowaniu nowej kaplicy w miejscu starej, która „od niepamiętnych czasów” stała we wsi. Wzniósł ją ks. Jan Lusti ok. 1679 r., a jeszcze źródła z poł. XVIII w. mówią o dobrym stanie świątyni, ale potem jej losy skrywa tajemnica. Po dziś dzień krążą legendy o kościele, który zapadł się w pobliskim lesie zwanym „Dąbrową”...

Drewniany jednonawowy kościół z tego okresu uległ spaleniu wraz z plebanią w 1617 r. W kościele znajdował się obraz Matki Boskiej otoczony szczególnym kultem, ufundowany przez Hipolita Kowalskiego. 1876 r., 19 kwietnia, czwarta po południu – kolejny pożar, z płomieni ocalała jedynie murowana zakrystia, srebrna monstrancja i dwa kielichy z paterami. Spłonął również cudowny obraz. Pożar powstał w Wielki Piątek od świec przy grobie Pana Jezusa.

W XIX – wiecznym kościele
Obecny kościół, neogotycki, murowany, wzmocniony szkarpami, powstał ok. 1880 r. staraniem ks. Szczepańczyka i kosztem parafii. Obraz, który do dzisiaj króluje w ołtarzu głównym malował Piotr Kaczorowski w 1886 r. (poniżej obrazu – wyobrażenie pożaru). Na zasuwie jest obraz MB Szkaplerznej. W nawie po stronie północnej – obraz Jezusa z otwartym sercem i napis „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście”. Po stronie południowej w ołtarzu bocznym – obraz zdjęcia z krzyża. Są w kościele płyty epitafijne dawnych proboszczów i zabytkowe stacje Drogi Krzyżowej. Pozostałością pierwotnego kościoła jest ściana północna z XV-wiecznym, ostrołukowym wejściem do zakrystii, krucyfiks na tęczy z XVII wieku. W kościele są także nowe elementy, np. portret Papieża, św. Floriana – autorstwa Marka Wiewióry.

Odpust: św. Wawrzyńca – 10 sierpnia

Czy wiesz, że…
Oddział pod dowództwem M. Langiewicza w powstaniu styczniowym dokonał wypadu na podjazd rosyjski w karczmie drugnińskiej, a miejsce potyczki upamiętnia krzyż na Górkach. Dawniej odbywały się przy nim uroczystości patriotyczne.

Przez Drugnię przebiegała kolejka wąskotorowa, którą Austriacy przeciągnęli z Jędrzejowa do Bogorii podczas I wojny. Służyła mieszkańcom jako środek lokomocji i źródło zarobkowania.