DZIAŁOSZYCE, Trójcy Świętej

Adres:
28-440 Działoszyce, ul. Pińczowska 8
tel. 881-075-843

www.parafiadzialoszyce.pl

liczba mieszkańców: 2 582

Proboszcz:
ks. Andrzej Jankoski, dr teol., mgr ekonomii, KHK ur. 1976 (Biechów), wyśw. 2002, mian. 2017

Wikariusz:
ks. Grzegorz Szlenk, mgr teol., ur. 1973 (Chotel Czerwony), wyśw. 1999, mian. 2015

Rys historyczny:
W 1220 r. bp Iwo Odrowąż ufundował pierwszy Kościół w Działoszycach pw. Św. Floriana, który dwa lata później konsekrował. Kościół był murowany, w stylu gotyckim, z nawą na planie prostokąta. Staraniem właściciela Działoszyc – Michała Bogumiłłowa i Piotra – dziedzica Sancygniowa w 1413 r. Kościół rozbudowano o zakrystię i kruchtę. W XVII w. dobudowano dwie kaplice: Św. Anny (w 1637 r.) z ołtarzem i obrazem patronki oraz kaplicę NMP Różańcowej. Kościół powiększono jeszcze w 1864 i 1897 r. W XIX w. Kościół otoczono murem i dobudowano most łączący go z plebanią. Z funduszy parafian wzniesiono wysoką dzwonnicę. Kolejna renowacja kościoła miała miejsce w 1929 r. Świątynia w Działoszycach zaliczana jest do najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury gotyckiej w Polsce. Wyposażenie wnętrza jest barokowe. Jednak w prezbiterium znajduje się renesansowy ołtarz główny ozdobiony kolumnami w stylu korynckim. W jego centrum umieszczono obraz przedstawiający Trójcę Świętą adorowaną przez Świętych. W zachodniej części prezbiterium – bogato zdobione stalle. Nad wejściem do zakrystii znajduje się obraz przedstawiający dwie klęczące pary szlacheckie w otoczeniu ich rodzin, z herbami Ślepowron i Prus. Podczas renowacji prezbiterium w połowie lat 80. XX w. w kościele odkryto malowidła obrazujące wyznanie wiary (fot. powyżej), datowane na przełom XIV i XV w. W nawie znajdują się dwa ołtarze boczne. Jeden z figurą Pana Jezusa na krzyżu, na zasuwie Św. Kryspin i Kryspian, w zwieńczeniu Św. Leonard. Po przeciwnej stronie – ołtarz Serca Jezusowego, a na zasuwie Św. Walenty, w zwieńczeniu Św. Florian. Na północnej Ścianie nawy – barokowa, złocona ambona. Nawę zamyka chór zdobiony figurami Św. Cecylii i króla Dawida oraz anioła z trąbą. Unikatowa, wzniesiona na planie ośmiokąta kaplica NMP Różańcowej została ufundowana w 1663 r. przez Alberta Gogoła. Wewnątrz znajduje się ołtarz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w metalowej sukience. Biskup Kuliński podczas konsekracji ołtarza 27 maja 1891 r. umieścił w nim relikwie Św. Klemensa i Św. Iluminaty. W drugim ołtarzu znajduje się otaczany przez mieszkańców Działoszyc wyjątkowym kultem obraz NMP Działoszyckiej. Dolna kaplica mieści tzw. Grób Jezusa. Umieszczono w niej cztery naturalnej wielkości figury przedstawiające: Pana Jezusa stojącego przy słupie, niosącego krzyż, leżącego w grobie oraz Matkę Bożą.

Odpust: niedziela Trójcy Świętej

Czy wiesz, że...
Przywilej miejski nadał Działoszycom w 1409 r. król Władysław Jagiełło, lokując osadę na prawie magdeburskim. W 1618 r. na północnej Ścianie kościoła umieszczono zegar słoneczny. Przy ul. Krasickiego znajdują się zaprojektowane przez Felicjana Antoniego Frankowskiego i wybudowane w 1852 roku: synagoga i bet hamidrasz, czyli dom studiowania. Niestety, popadły w ruinę (bożnica w latach 60. XX w., a drugi budynek 30 lat później). Czy wiesz, że...Przez kilkaset lat istniała w Działoszycach gmina żydowska. 1 września 1989 w miejscu, gdzie podczas w 1942 r. Niemcy dokonali masowej egzekucji na miejscowej ludności żydowskiej, staraniem Żydów i mieszkańców Działoszyc stanął pomnik. Wielu Żydów przywiozło tutaj ziemię z Jerozolimy. W Szczotkowicach oddalonych o 2 km od Działoszyc znajduje się kurhan, pochodzący z epoki brązu.