JARZĄBKI, NMP Matki Miłosierdzia

Adres:
28-114 Gnojno, Jarząbki nr 84a
tel. 41-353-20-51

liczba mieszkańców: 661

Proboszcz:
ks. Zdzisław Skrobot, ur. 1954 (Małogoszcz), wyśw. 1980, mian. 2015

Rys historyczny:
Jarząbki to malowniczo położona pośród zielonych pagórków miejscowość w gminie Gnojno. Parafia w Jarząbkach jest jedną z młodszych wspólnot diecezji kieleckiej. Początki duszpasterstwa wiążą się istniejącą tu salką katechetyczną im. o. Maksymiliana Marii Kolbe. Parafię erygował 29 maja 1994 r. bp Kazimierz Ryczan. Powstała z wydzielonych wiosek parafii Gnojno i Szydłów. Kościół Matki Bożej Miłosierdzia wzniesiony został z fundacji Stanisława Ziółkowskiego i parafian, staraniem ks. Władysława Klupowskiego i proboszcza Kazimierza Perza. Kościół poświecił bp Mieczysław Jaworski.

W 1998 r. kościół konsekrował bp Kazimierz Ryczan. Patronką parafii została Matka Boża Miłosierdzia. Jej obraz znalazł się w ołtarzu głównym, obok dużego białego krzyża w niebieskiej obwolucie z krucyfiksem. Po obu stronach w prezbiterium – malowidła ścienne, na nich Matka Boża Wniebowzięta i św. Kazimierz.  Z boku – obraz św. Maksymiliana Marii Kolbe. Stacje drogi krzyżowej – w kształcie drewnianego krzyża w środku z płaskorzeźbami Męki Pańskiej.

Odpust: MB Miłosierdzia – 16 listopada;
Miłosierdzia Bożego – II niedziela wielkanocna