KIELCE - BARWINEK, Św. Stanisława b. m.

Adres:
25-108 Kielce, Plac Świętego Stanisława Biskupa
tel. prob. 41-368-77-64

www.swietystanislawkielce.pl

liczba mieszkańców: 10 492

Proboszcz:
ks. Marian Janus, mgr teol., kap. J. Św., KHK, ur. 1947 (Uniejów), wyśw. 1972, mian. 1987

Wikariusze:
ks. Radosław Żelichowski, mgr teol., ur. 1975 (Jędrzejów), wyśw. 2003, mian. 2014
ks. Zenon Mierzwa, ur. 1974 (Chmielnik), wyśw. 2000, mian. 2015
ks. Grzegorz Stachura  mgr teol.,ur. 1976 (Obice), wyśw. 2001, mian. 2015
ks. Józef Majchrzyk, mgr lic. teol., ur. 1971 (Piekoszów), wyśw. 2002, mian. 2016

Rys historyczny:
Powstanie tej wspólnoty parafialnej wiąże się z dekretem wydanym 25 grudnia 1987 r. przez bpa Stanisława Szymeckiego – ówczesnego ordynariusza diecezji, który wydzielił część parafii pw. Chrystusa Króla na Baranówku i powołał nową pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Dzięki pracy i ofiarności wiernych, w ciągu czterech miesięcy stanęła na placu przy ul. Szwedzkiej kaplica. Tutaj do 2000 r. sprawowano nabożeństwa.

12 czerwca 1999 r., w czasie pielgrzymki do Ojczyzny, w Sandomierzu, papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Na wiosnę 1998 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni. 12 września 1999 r., przy licznym udziale wiernych, ordynariusz bp Kazimierz Ryczan i bp Marian Florczyk dokonali wmurowania kamienia węgielnego. Mury świątyni rosły w szybkim tempie. Spełniło się marzenie wiernych – Pasterka w Roku Jubileuszowym odbyła się już w nowej świątyni. Od tego momentu minęło już czternaście lat.

Parafia św. Stanisława liczy obecnie ponad 10 tys. Wiernych. Dużym wydarzeniem dla wiernych były Misje parafialne, prowadzone przez ojców ze Skałki. Długo w pamięci pozostanie zapewne pielgrzymka parafian do Rzymu w Roku Jubileuszowym. W 750-lecie kanonizacji św. Stanisława wierni uczestniczyli w pielgrzymce na Skałkę do Krakowa, a dla uczniów odbył się konkurs wiedzy o Patronie. „To nie przypadek, że św. Stanisław stał się patronem naszej parafii. Ten wielki Patron Polski ma swoją postawą wierności przykazaniom i Bogu ciągle mobilizować nas do takiego przykładu. Chcemy być jego wiernymi spadkobiercami, godnymi jego naśladowcami” – tłumaczy ks. Marian Janus.

Odpust: św. Stanisława – 8 maja