KIELCE, Miłosierdzia Bożego

Adres:
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48
tel. prob. 41-345-32-07, kanc. 41-345-32-09
wik. 41-345-57-33;

www.milosierdziekielce.pl

liczba mieszkańców: 16 751

Proboszcz:
ks. Jerzy Ostrowski, dr teol., kap. J. Św., KKK, ur. 1959 (Działoszyce), wyśw. 1983, mian. 2008

Wikariusze:
ks. Przemysław Moćko, mgr teol., ur. 1982 (Wiśniówka), wyśw. 2007, mian. 2014
ks. Tomasz Moskal, mgr teol., ur. 1978 (Florczaki - archidiec. warmińska), wyśw. 2011, mian. 2015
ks. Mariusz Mołas, mgr teol., ur. 1981 (Szaniec), wyśw. 2006, mian. 2016
ks. Sebastian Wideł, mgr teol., ur. 1985 (Okocim – diec. tarnowska), wyśw. 2013, mian. 2016
ks. Michał Wojda, mgr teol., ur. 1975 (Kielce, św. Józefa Robotnika), wyśw. 2001, mian 2016

Dom zakonny:
Siostry Jezusa Miłosiernego
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48
tel. 41-345-45-54

Rys historyczny:
W kieleckiej dzielnicy Czarnów przy ul. Mieszka I znajduje się Kościół parafialny i diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Już do 1976 r. trwały starania o utworzenie nowej parafii na Czarnowie w Kielcach. We wrześniu tego roku władze wydały pozwolenie na powołanie parafii i budowę kościoła. Samodzielny ośrodek duszpasterski erygował dnia 9 lipca 1981 r. bp Stanisław Szymecki, wydzielając go z parafii Św. Krzyża, Niepokalanego Serca NMP i Św. Karola Boromeusza. Pierwszym duszpasterzem i budowniczym nowego kościoła został ks. Stanisław Sztafrowski. Najpierw powstała tymczasowa kaplica. 25 października 1981 r. biskup poświęcił krzyż i plac pod budowę nowego kościoła, a pierwsza Msza Św. odbyła się w kaplicy 20 grudnia 1981 r. Nową parafię Miłosierdzia Bożego powołał bp Szymecki 10 stycznia 1982 r. W dniu 7 maja rozpoczęto budowę Świątyni. 12 października 1986 r. wmurowano kamień węgielny, który Jan Paweł II pobłogosławił na Błoniach krakowskich 10 czerwca 1979 r. Świątynię poświęcił 5 marca 2000 r. prymas Polski kard. Józef Glemp, a 4 listopada 2001 r. bp kielecki Kazimierz Ryczan ustanowił Kościół na Czarnowie Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Projekt Świątyni wykonał prof. M. Sztafrowski. Reprezentuje ona nowoczesną architekturę sakralną. Wystrój wnętrza zaprojektowała żona prof. Sztafrowskiego – Krystyna. W ołtarzu głównym umieszczono mozaikę Chrystusa Miłosiernego zaprojektowaną przez prof. Anielę Kitę. Na kolumnach podpierających balkon znajdują się rzeźbione w drewnie postacie Świętych i błogosławionych. W kościele mieści się kaplica Św. Faustyny Kowalskiej z obrazem Świętej znajdującym się w ołtarzu. Powierzchnia kościoła to 1600 m kw., Świątynia może pomieścić 5 tysięcy osób. W parafii od 20 sierpnia 2009 r. posługują siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, które prowadzą przedszkole „Serduszko”.

Odpusty: II niedziela wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego)
Św. Faustyny Kowalskiej – 5 października