KIELCE, Niepokalanego Serca NMP

Adres:
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 3
tel. kanc. 41-345-23-35, prob. 41-366-44-64
wik. 41-345-77-87; 41-346-07-60; 41-368-44-94;
41-368-37-62; 41-345-75-46; 41-345-36-48

www.niepokalana.kielce.pl

liczba mieszkańców: 9 827

Proboszcz:
ks. Tadeusz Musiał, KHK, ur. 1953 (Zielenice), wyśw. 1979, mian. 2007

Wikariusze:
ks. Mirosław Besterecha, mgr teol. ur. 1974 (Łączna), wyśw. 2000, mian. 2014
ks. Rafał Palacz, mgr teol., ur 1977 (Łopuszno), wyśw. 2005, mian. 2018
ks. Łukasz Snoch, mgr. teol., ur. 1988 (Kielce, bł. Jerzego Matulewicza), wyśw. 2014, mian 2018

Pomoc duszpasterska:
ks. Sebastian Wieczorek, dr prawa kanonicznego, ur. 1976 (Busko- Zdrój NP NMP), wyśw. 2001, mian 2016

Na terenie parafii mieszka:
ks. prof. zw dr hab. Wojciech Misztal, Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, KHK

Dom zakonny:
Siostry Dominikanki
25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 15
tel. 41-345-30-14

Rys historyczny:
Kielecka parafia Niepokalanego Serca NMP w Kielcach została erygowana 19 sierpnia 1957 r. Jej obszar wydzielono z parafii katedralnej. Początki wspólnoty parafialnej sięgają jednak w czasy przedwojenne (1939 r.) i powojenne, gdy w 1947 r. zbudowano kościół pw. Niepokalanego Serca NMP z rozebranych baraków. Od tego czasu duszpasterstwo parafialne skupia się przy prostym drewnianym kościołku, który jest wciąż czynny liturgicznie. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w 2002 r.

29 października 1939 r. została utworzona przez bpa Czesława Kaczmarka „vicaria perpetua” przy kościele garnizonowym w Kielcach. Gdy kościół garnizonowy przejęło wojsko, w 1947 r. zbudowano drewniany kościół z baraków, w których Niemcy mieli magazyny i  przetrzymywali jeńców. Kościół został poświęcony 7 grudnia 1947 r. i dotąd służy parafii.

Wystój jest powojenny, współczesny, z przewagą drewna. W ołtarzu głównym – figura Niepokalanego Serca NMP, w bocznych – św. Józefa i Serca Pana Jezusa

Starania o zakup placu pod nowy kościół trwały od lat, a rozpoczęły się, gdy proboszczem w parafii był ks. Antoni Michalski, proboszcz w latach 1944-1983.W planowanym pierwotnie miejscu powstały bloki, zdecydowano się więc na plac pomiędzy ulicami Urzędniczą i Słoneczną.

Kościół, wznoszony od 2002 r. jest w fazie budowy, wyciągnięte są mury, nie jest jeszcze przykryty. Autorami projektu są Witold i Tomasz Kowalscy.

Odpust: Niepokalanego Serca NMP – sobota po Oktawie Bożego Ciała

Czy wiesz, że…
Przy parafii i kościółku powstała pierwsza w mieście i regionie apteka z darów, która wciąż funkcjonuje.