KIELCE, NMP Królowej Polski /Kościół Garnizonowy/

Adres:
25-020 Kielce, ul. Chęcińska 2
tel. 41-368-78-82, wik. 41-346-19-95

www.garnizonkielce.pl

liczba mieszkańców: 5 000

Proboszcz:
ks. ppłk Grzegorz Kamiński, mgr prawa

Wikariusze:
ks. Dariusz Jarliński, mgr lic. teol., ur. 1982 (Kielce, Św. Franciszka), wyśw. 2007, mian. 2018
ks. Mariusz Rozin, mgr lic. teol., ur. 1973 (Kielce, św. Franciszka), wyśw. 2001, mian. 2018

Rys historyczny:
W 1904 r. została wybudowana cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy dla żołnierzy wojsk carskich, wg projektu architekta Stanisława Szpakowskiego, w stylu bizantyjskim, wzorowana na sławnym soborze Izzakowskim w Petersburgu. Cerkiew została wzniesiona na planie równoramiennego krzyża greckiego, mającego jednoprzęsłowe ramiona,  z kopułą po środku i półkopułami pokrywającymi każde z ramion. Ten kształt świątynia zachowała do dzisiaj.

W 1925 r. – zdewastowana podczas I wojny światowej – została przekazana Garnizonowi Kieleckiemu Wojska Polskiego. Podczas remontu jej wnętrze zostało przebudowane w celu umożliwienia kultu i liturgii rzymskokatolickiej. Po zakończeniu prac 8 grudnia 1926 r. bp Augustyn Łosiński poświęcił obiekt, przemianowany na kościół garnizonowy pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Na wyposażeniu kościoła znalazły się m.in. wejściowe drzwi, kamienna balustrada w prezbiterium oraz dzwon, które pochodziły z nieistniejącej już pierwszej cerkwi.

21 kwietnia 1926 r. bp polowy WP Stanisław Gall erygował parafię wojskową. W czasie II wojny światowej ‘Garnizon’ był kościołem rektoralnym dla ludności polskiej. W 1946 r. został na krótko przeznaczony na cele duszpasterstwa wojskowego. 6 grudnia 1987 r. bp Stanisław Szymecki erygował przy kościele nową parafię pw. NMP Królowej Polski, która jest zarazem parafią wojskową od czasu, gdy przywrócono Ordynariat Polowy WP.    

Wnętrze kościoła jest neogotyckie, w większości pochodzi z 1926 r. Organy zamontowano w 1928 r. Na uwagę zasługuje krzyż w bocznym ołtarzu na tle panoramy Jerozolimy (koniec XVIII w.), pamiątki wojskowe i oryginalna marmurowa posadzka.

W kościele są upamiętnione za pomocą tablic, insygniów itp. - istotne wydarzenia z najnowszej historii Polski, np. z powstania warszawskiego, wybuchu II wojny światowej, napaści ZSRR na Polskę. Spotykają się tutaj weterani z AK, BCh, NSZ, Lwowiacy, Sybiracy, Rodzina Katyńska.

Odpust: Matki Bożej Królowej Polski – 3 maja

Czy wiesz, że:
Kielecki kościół garnizonowy jest uważany za miniaturkę świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu

W czasach przedwojennych w Garnizonie zawsze była sprawowana Rezurekcja w Wielką Sobotę późnym wieczorem, z udziałem setek kielczan i przyjezdnych oraz władz miejskich i pułków ustawianych w czworobok na placu

W czasie I wojny światowej władze austriackie wykorzystywały budynek do przetrzymywania jeńców. Po wojnie znajdował się tu magazyn