KIELCE, Św. Franciszka z Asyżu

Adres:
25-518 Kielce, ul. Warszawska 33
tel. 41-343-16-17; 41-343-16-18

www.kielce.kapucyni.pl

liczba mieszkańców: 9 400

Proboszcz i gwardian:
O. Marek Skwarło OFM Cap., mian. 2016

Wikariusze:
O. Rafał Tański OFM Cap., mian. 2015
O. Andrzej Włodarczyk OFM Cap., mian. 2017

Kapelani Szpitala Onkologicznego w Kielcach:
O. Łukasz Nocoń OFM Cap.
O. Sergiusz Ślęzak OFM Cap.

Dom zakonny:
Klasztor Ojców Kapucynów
25-518 Kielce, ul. Warszawska 33

Rys historyczny:
W czerwcu 1997 r. bp Kazimierz Ryczan erygował w Kielcach dom zakonny Braci Mniejszych Kapucynów. Na uzyskanej przez Kurię kielecką działce przy ul. Warszawskiej (w zamian za grunty zajęte Kościołowi przez państwo w latach 50.), w baraku po Instytucie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej ojcowie kapucyni zagospodarowali na kaplicę salę gimnastyczną wraz z holem. Po gruntownych remontach w skrzydle bocznym przygotowano pomieszczenia duszpasterskie, z czasem także część klasztorną. Już 2 listopada 1997 r. bp Ryczan poświęcił kaplicę, a parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu erygował 30 listopada 1997 r. Kaplica urządzona jest w duchu franciszkańskiej prostoty. Pośrodku nad prezbiterium znajduje się krzyż franciszkański. W przedsionku umieszczono obraz Św. Ojca Pio. W kaplicy przechowywane są i czczone relikwie tego Świętego. W 1998 r. odsłonięto tablicę pamiątkową w hołdzie Kazimierzowi Sabbatowi, premierowi RP (1976–1986) i prezydentowi RP na uchodźstwie (1986–1989), urodzonemu w 1913 r. na ziemi Świętokrzyskiej w Bielinach Kapitulnych. W kaplicy znajduje się też tablica upamiętniająca o. Kosmę Lenczowskiego, kapelana legionowego. Budowę kościoła rozpoczęto 23 września 2004 r. we wspomnienie Ojca Pio. Symboliczną pierwszą łopatę wykopał bp Marian Florczyk. Projekt wykonał arch. Włodzimierz Cichoń, konstrukcję – Mirosław Grzybek. Inspektorem nadzoru został Grzegorz Malecha. Nad pracami czuwają także: Stefan Wośnicki, geodeta Maciej Janusz, geodeta Józef Krawczyk, hurtownik Dariusz Kazimierski. Prace przy fundamentach rozpoczęto 20 października 2004 r. Kamień węgielny, poświęcony 2 czerwca 2004 r. w Rzymie przez papieża Jana Pawła II, wmurował bp Kazimierz Ryczan 23 września 2004 r. Pierwsza pasterka w murach nowej Świątyni, jeszcze bez sklepienia i zadaszenia, odbyła się 25 grudnia 2004 r.

Czy wiesz, że...
100-kilogramowy dzwon na sygnaturkę ufundowali geodeci z Kielc. W każdy wtorek w kaplicy Ojców Kapucynów odbywają się nabożeństwa ekumeniczne w duchu wspólnoty braci z Taizé. Każdego roku podczas Tygodnia Ekumenicznego w kaplicy Ojców Kapucynów trwają modlitwy o jedność chrześcijan. Od kilku lat w kościele prezentowana jest szopka autorstwa o. Jerzego Stopy, inspirowana trylogią „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena.

Odpusty:
Św. Franciszka z Asyżu – 4 października
Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli) – 2 sierpnia