KIELCE, Św. Józefa Oblubieńca NMP

Adres:
25-671 Kielce, ul. Kazimierza Smolaka 11
tel. 509-879-308

www.osj-kielce.pl

liczba mieszkańców: 1 258

Proboszcz:
ks. Tadeusz Skolimowski OSJ, mian. 2019

Dom zakonny:
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
25-655 Kielce, ul. Łódzka 310, tel. 41-334-53-33

Rys historyczny:
Parafię św. Józefa Oblubieńca, istniejącą od 1993 r., prowadzi Zgromadzenie Oblatów św. Józefa. Początki obecności oblatów w diecezji kieleckiej to lata powojenne. Gdy ojcowie musieli opuścić Kresy po II wojnie światowej, znaleźli się m.in. na Kielecczyźnie, a bp Czesław Kaczmarek przydzielił im dom przy ul. Łódzkiej z przyległym polem, które odtąd uprawiali na potrzeby kieleckiego seminarium. Parterowy budynek, potocznie nazywany „Caritasem” mieścił niewielką kaplicę, w której z czasem bracia zaczęli odprawiać Mszę św. dla okolicznej ludności.

Bp Kazimierz Ryczan erygował nową parafię 5 października 1993 r., przy istniejącej kaplicy Zgromadzenia Oblatów św. Józefa. Wydzielono ją z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Niewachlowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach i św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach.

28 maja 1994 r. bp Mieczysław Jaworski poświęcił plac pod budowę kościoła parafialnego. W kwietniu 1995 r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie kościoła. W 2001 r., pokryto jego dach, zbudowana została wieża kościelna i postawiono na niej krzyż. W 2002 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego kościoła i plebanii. Jest on wykończony wewnątrz, pomalowany, trwa wyposażanie wnętrza. Autorem projektu architektonicznego kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, jest Andrzej Głowacki.

Odpust: św. Józefa – 19 marca

Czy wiesz, że…
Założycielem Zgromadzenia Oblatów św. Józefa jest św. Józef Marello. Zgromadzenie powstało 14 marca 1878 r. w Astm (północne Włochy). Marello jako sekretarz biskupa diecezjalnego znał ówczesną sytuację Kościoła w Asti; pisał: „Prawie nikt nie myśli o praktykowaniu rad ewangelicznych… nowicjaty zakonne uczyniono pustyniami… Czy zakonnicy wypełnili swój czas? Z pewnością nie. Rady ewangeliczne muszą być i dzisiaj kontynuowane przez wielu chrześcijan, gdyż w przeciwnym razie Jezus nauczałby na ziemi na próżno”.