KIELCE, Św. Wincentego Pallottiego

Adres:
25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 6
tel. 41-346-20-77

www.pallotyni.kielce.pl

liczba mieszkańców: 7 128

Proboszcz:
ks. Zygmunt Rutkowski SAC, mian. 2014

Wikariusze:
ks. Rafał Machłajewski SAC, mian. 2013
ks. Grzegorz Wiktor SAC, mian. 2014
ks. Wojciech Winek SAC, mian. 2018

Duszpasterze:
ks. Stanisław Jóźwik, SAC
ks. Stanisław Urbaniak, SAC

Na terenie parafii:
Kościół rektoralny p.w. Św. Karola Boromeusza b. w.
25-602 Kielce, Karczówka Klasztor
tel. 41-243-61-03

Rektor:
ks. Jan Oleszko SAC, mian. 2008

Duszpasterze:
ks. Ludwik Skuza, SAC, mian. 1991
ks. Jerzy Firczyk, SAC, mian. 2014
ks. Kazimierz Stasiak, SAC, mian. 2014
ks. Rafał Chałubowski, SAC, mian. 2016

Kapelan Domu Pomocy Społecznej (ul. Jagiellońska 67)
ks. Jacek Koc, SAC, mian. 2013

Rys historyczny:
Życie wspólnotowe od wieków koncentrowało się przy kościele klasztornym na Karczówce (fundacja Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego w latach 1624-1628), ale w na przełomie XX/XXI wieku rozrastało się nowe osiedle w okolicach Karczówki – wciąż przybywało wiernych. Wspólnota ludzi powiększała się, a przy tym położony na wzgórzu kościół św. Karola Boromeusza na Karczówce sprawiał pewną trudność w dostępności dla osób starszych i chorych. Dojrzewała myśl o utworzeniu nowej parafii i budowie kościoła, w pobliżu Karczówki. Tę misję powierzono księżom ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zwanych pallotynami, którzy pracowali na Karczówce od 1957 r. Budowniczym nowego kościoła był ks. Aleksander Orzech SAC.

W maju 1994 r. bp Kazimierz Ryczan poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni na osiedlu Podkarczówka. Równolegle ze świątynią powstawał dom zakonny. Budowę nadzorował Jan Kania. Duszpasterstwo było początkowo prowadzone w baraku na placu budowy, a Msze św. odprawiano w tygodniu i w niedzielę. Pasterka w 2000 r. odbyła się już w nowym kościele na Podkarczówce.

Od 8 września 2002 r. parafia funkcjonuje pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego. Kościół, wykończony na zewnątrz, także i wewnątrz jest już prawie gotowy. Autorem projektu kościoła jest mgr inż. arch. Regina Opałko, a za aranżację wnętrza odpowiadała s. Maristella. Wyposażenie współczesne. W ołtarzu głównym krzyż, po bokach Matka Boża Fatimska i drewniana figura patrona kościoła św. Wincentego Pallottiego.

Odpust: św. Wincentego Pallottiego – 22 stycznia

Czy wiesz, że…
W budowę kościoła w ramach praktyk szkolnych angażował się aktywnie przez 6 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Kielc. Uczniowie pracowali pod kierunkiem opiekuna praktyk, Julianna Kuty.

Św. Wincentemu Pallottiemu została dedykowana tablica, upamiętniająca stulecie pallotynów w Polsce, wmurowana w nowym kościele

Na terenie parafii znajduje się kościół klasztorny na Karczówce, którym opiekują się pallotyni. Jego historia łączy się z datą 1622 r., gdy Kielce nawiedza morowa zaraza, a Marcin Szyszkowski, biskup krakowski ślubuje, iż jeśli za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza morowe powietrze ustąpi, ufunduje klasztor ku czci Świętego.

Budowa trwała w latach 1624-1628. Bp Szyszkowski z Mediolanu przywiózł relikwie  Świętego i tymczasowo umieścił je w katedrze. 4. Listopada 1628 r. w uroczystej procesji przeniesiono je do kościółka na wzgórzu. Pierwszym proboszczem nowej parafii, służącej głównie górnikom i hutnikom z pobliskich kopalni rud ołowiu i miedzi oraz huty w Białogonie, został ks. Jan Czapigius, wicekustosz kieleckiej kolegiaty.

Założenie klasztoru bernardynów poświadcza dokument z 1631 r. Budynki klasztorne wzniesiono ok. poł. XVII w. według zasad średniowiecznego planowania klasztornej przestrzeni. W 1655 r. klasztor zdewastowali Szwedzi, dość szybko całość odbudowano, a nawet rozbudowano.

Zapewne jeszcze w XVII w. zbudowano wzdłuż traktu łączącego klasztor z katedralnym wzgórzem zamkowym małe kapliczki – stacje Drogi Krzyżowej. To właśnie bernardyni w szczególny sposób promowali nabożeństwa Męki Pańskiej. Ok. 1765 r. był w klasztorze dom rekolekcyjny dla zakonników z prowincji małopolskiej. Bracia z Karczówki pełnili także funkcję spowiedników i kaznodziejów w kolegiacie.

Bernardyni czynnie zaangażowali się w wydarzenia powstania styczniowego, niektórzy byli kapelanami, a klasztor nie raz chronił powstańców. W odwecie władze carskie przeprowadziły kasatę domu kieleckiego w 1864 r. Zakonników na Karczówce nigdy nie było zbyt wielu – w chwili kasaty tylko dziesięciu. Opustoszałe zabudowania przekazano po I wojnie światowej (1918 r.) siostrom sercankom, które otworzyły w nich Drukarnię św. Józefa. Cztery lata później kościół stał się świątynią filialną parafii katedralnej, a od 1939 r. – samodzielną parafią. W 1957 r. przejęli ją księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli pallotyni.