KONIECPOL, Trójcy Świętej

Adres:
42-230 Koniecpol, ul. Kościelna 1
tel. prob. 34-355-15-93, wik. 34-355-20-09

www.parafiakoniecpol-trojca.com.pl

liczba mieszkańców: 3 150

Proboszcz:
ks. Paweł Wojtynek, mgr teol., ur. 1967 (Chmielnik), wyśw. 1994, mian. 2018

Wikariusz:
ks. Piotr Grabarz, mgr lic. teol., ur. 1973 (Kielce, Ducha Świętego), wyśw. 2001, mian. 2019

Rys historyczny:
Kościół parafialny Trójcy Świętej w Koniecpolu jest okazałym, wybitnym dziełem architektury, o wspaniałym wyposażeniu i zabytkiem liczącym się w skali całego kraju. Powstał w latach 1634–1638 według projektu wybitnego włoskiego architekta Macieja Trapoli. Ukończoną budowlę w obecności fundatora hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego poświęcił w 1644 roku prymas Maciej Łubieński. Następne stulecia dodały już tylko bogate wyposażenie świątyni. Nowa fundacja Hetmana została starannie rozplanowana i powiązana z miastem, ku któremu kościół jest zwrócony. Usytuowano go pośrodku prostokątnego cmentarza otoczonego murem przerywanym bramkami, z okazałą bramą od zachodu, dzwonnicą i wieżą zegarową w narożach od strony frontowej. Sam kościół wzorowany jest na wielu podobnych rzymskich budowlach tego czasu. Sylwetka kościoła oglądana zwłaszcza od strony rzeki Pilicy nie zmieniła się prawie w ogóle od czasów hetmana Koniecpolskiego.

Wyposażenie świątyni jest bardzo bogate. Warto zwrócić uwagę na monumentalny ołtarz główny z wielkim obrazem odnoszącym się do wezwania świątyni, przedstawiającym Adorację Trójcy Świętej, będącym dziełem wybitnego włoskiego malarza Tomasza Dolabelli, następnie szereg ołtarzy i obrazów (w tym cenne Ukrzyżowanie z początku XVII wieku), ambonę, chór muzyczny z organami, konfesjonały i ławki.

Na uwagę zasługują dwie cenne pamiątki związane z fundatorem kościoła: jego symboliczny grób z postacią leżącego rycerza oraz wielki konny portret.

Kościół Trójcy Świętej w Koniecpolu jest wyjątkowej rangi pomnikiem historii i sztuki, przywołującym przed oczy współczesnego człowieka najświetniejszy okres w dziejach Polski, tak dobrze znany nam wszystkim z kart Trylogii Henryka Sienkiewicza.

Odpust: Uroczystość Najświętszej Trójcy

Czy wiesz że...
Koniecpol leży na pielgrzymkowym szlaku wiodącym do tronu Jasnogórskiej Pani. Co roku w sierpniu mieszkańcy Koniecpola goszczą w swoich domach pielgrzymów. 10 sierpnia na nocleg przychodzą pielgrzymi z Janowa Lubelskiego, 11 sierpnia pątnicy pielgrzymki kieleckiej, 12 sierpnia około południa odpoczywa pielgrzymka siedlecko-podlaska, a nocują pielgrzymi z Lublina.