KONIECZNO, Nawiedzenia NMP

Adres:
29-100 Włoszczowa, Konieczno nr 140
tel. 41-394-61-10, wik. 41-394-63-05

liczba mieszkańców: 3 414

Proboszcz:
ks. Krzysztof Pawłowski, mgr teol., KHM, ur. 1954 (Chmielnik), wyśw. 1979, mian. 1997

Wikariusz:
ks. Marcin Zdon, mgr teol., ur. 1977 (Busko-Zdrój, Bożego Ciała), wyśw. 2003, mian. 2017

Rys historyczny:
W 1215 r., przy erygowaniu kościoła w Gawłuszowicach, był obecny proboszcz z Konieczna, wnioskuje się zatem, że musiała wtedy już istnieć samodzielna parafia konieczyńska z kościołem. W początkach XVI w. był z pewnością w Koniecznie nowy drewniany kościół parafialny, natomiast parafia została na jakiś czas wcielona do kustodii kurzelowskiej (1521 r.).

Stojący po dzień dzisiejszy kościół  pw. Nawiedzenia NMP został zbudowany w latach 1796-1812 z inicjatywy abpa gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego. Był konsekrowany 1 lipca 1883 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego.

Trójprzęsłową nawę kończy nieco węższe, jednoprzęsłowe prezbiterium, rozbudowane ok.1900 roku. W ołtarzu głównym – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem – z końca XVIII w. W kościele są trzy ołtarze boczne: Matki Bożej Różańcowej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy (na zasuwie św. Jadwiga Śląska, druga patronka kościoła) oraz Ukrzyżowania Jezusa (na zasuwie św. Andrzej Bobola). W kościele także: malowane stacje Drogi Krzyżowej (erygowanej w parafii w 1778 r.) oraz kilka epitafiów (XIX w.), umieszczonych głównie pod chórem.

Z dokumentów źródłowych wynika, że konieczyńska świątynia była kilkakrotnie remontowana: w latach 1895-1902 oraz w 1934 r., na początku lat 60-tych, sukcesywnie w latach 80-tych i 90-tych XX w.

W 2000 r. zainstalowano nowy ołtarz – marmurowy, zaprojektowany i wykonany przez Janusza Cedro. Zastąpił on dotychczasowy, prowizoryczny ołtarz z dykty i został poświęcony przez bpa Mieczysława Jaworskiego w 2001 r. Przy okazji przebudowano całe prezbiterium, przeniesiono także chrzcielnicę.

Odpusty: Nawiedzenia NMP – 2 lipca;
św. Jadwigi Śląskiej – 16 października

Czy wiesz, że…
Hipotezy co do początków parafii w Koniecznie sięgają jeszcze głębiej wstecz, niż oficjalnie przyjęty 1215 r. – bo w 1136 r. Konieczno jest wymienione wówczas jako jedna z wsi arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

Na terenie parafii Konieczno istnieją dwie kaplice: w Lipnie-Zalesiu, poświęcona w 1995 r. oraz w Rząbcu – w dawnym domu, przystosowanym niegdyś do katechezy, a potem dla celów kaplicy.

W parafii jest kilka krzyży dziękczynnych z XIX wieku, fundowanych jako wotum za ocalenie od cholery. Potocznie zwie się je „cholerycznymi”.