KROCZYCE, Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny

Adres:
42-425 Kroczyce, ul. 1 Maja 2
tel. 34-315-20-15

liczba mieszkańców: 3 520

Proboszcz:
ks. Jan Kopeć, mgr teol., KHK, ur. 1961 (Biechów), wyśw. 1987, mian. 2006

Wikariusz:
ks. Marcin Dzióbek, mgr teol., ur. 1978 (Włoszczowa bł. ks. J. Pawłowskiego), wyśw. 2006, mian. 2019

Rezydent:
ks. Wiesław Wójcik, ur. 1957 (Suków), wyśw. 1987

Dom zakonny:
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
42-425 Kroczyce, ul. Zakościele 1a
tel. 34-315-20-02

Rys historyczny:
Średniowieczni rycerze mieli gest. Piotr Firlej, rycerz maltański, w podzięce za szczęśliwy powrót z bitwy pod Grunwaldem ufundował w Kroczycach drewniany kościół w 1427 r.

Świątynię dedykowano św. Marii Magdalenie, której słynący łaskami obraz w srebrnej sukni znajduje się od wieków w kościele w kaplicy bocznej. Na obrazie umieszczono napis „Tulerunt Dominum Meum et nescio ubi posuerunt Eum” – „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. W dokumentach po wizytacji kościoła przez bpa Kajetana Sołtyka znajduje się informacja, iż wizerunek św. Marii Magdaleny przywędrował aż z Rzymu. Sprowadził go pleban ks. Adam Stężyca w 1616 r. W kaplicy z cudownym obrazem mieściły się również relikwiarze: św. Marii Magdaleny, Drzewa Krzyża Świętego, św. Emerencjanny i św. Felicji.

Pierwsza świątynia, bogato zdobiona, doposażona przez kolejnych proboszczów i darczyńców przetrwała do 1818 r., kiedy to ks. Walenty Rajmiński, dzięki finansowemu wsparciu dziedzica Józefa Rutkiewcza, zastąpił drewniane ściany solidnymi murami. Staraniem proboszcza kościół gruntownie przebudowano, poszerzając jego wnętrze i dobudowując dwie frontowe wieże oraz dzwonnicę.

W kościele znajduje się ciekawy ołtarz – wzorowany na grocie w Lourdes. Powstał według pomysłu ks. Kajetana Szymkiewicza. Grota wykonana jest z miejscowego kalcytu. 16 czerwca 1912 r. bp Augustyn Łoziński konsekrował przebudowany kościół. Zdewastowany i zniszczony podczas I wojny światowej wymagał jednak gruntownej renowacji. Przy zaangażowaniu wspólnoty świątynię dźwignięto z ruiny. Po II wojnie światowej w 1963 r. ponownie odnowiono wnętrze. Drugiemu patronowi św. Jacka dedykowano drugą kaplicę z ołtarzem i figurą świętego w otoczeniu dwóch aniołów.

Odpust: św. Marii Magdaleny – 22 lipca;
św. Jacka – 17 sierpnia

Czy wiesz, że…
Z parafią w Kroczycach związane są Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Początkowo, w latach 50-tych, mieszkały w skromnych warunkach w dawnej organistówce. Podobnie jak dziś zajmowały się katechezą i posługą w zakrystii. Staraniem proboszcza ks. Wójcika w latach 1997-2000 wybudowano dla nich dom, gdzie mieszkają i pełnią swoją posługę.