MAKOSZYN, Św. Piotra i Pawła App.

Adres:
26-004 Bieliny, Makoszyn nr 83
tel. 41-302-53-65

liczba mieszkańców: 1 695

Proboszcz:
ks. Roman Fodymski, mgr teol., ur. 1964 (Dobrowoda), wyśw. 1989, mian. 2005

Rys historyczny:
W 1936 r. przy trasie z Kielc na Opatów zakończono budowę murowanego, obszernego kościoła dla nowopowstałej parafii w Makoszynie. Parafia, wydzielona z Bielin, została erygowana przez bpa Augustyna Łosińskiego w 1934 r.

Murowany kościół z kamienia wzniesiono w szybkim tempie, staraniem ks. proboszcza Piotra Barańskiego, wg projektu inż. Borowieckiego. Już w 1936 r. poświęcił go bp Franciszek Sonik. Kościół otrzymał wezwanie świętych Piotra i Pawła. Nie był dotąd konsekrowany.

Kościół jest wewnątrz pomalowany, ostatnio wymieniono zniszczoną posadzkę na nową, marmurową, zostały także odnowione stare, przedwojenne stacje Drogi Krzyżowej. W głównym ołtarzu jest krzyż, obok – witraże przedstawiające apostołów: św. Piotra i św. Pawła. W kościele są także m.in. obrazy św. Piotra i św. Pawła oraz figury Matki Bożej i św. Józefa. Wyposażenie jest w większości nowe i pochodzi z fundacji parafian.

Odpust: św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Czy wiesz, że…
Oprócz parafialnego cmentarza jest jeszcze w Lachowie stary cmentarz zwany „cholerycznym”, niedawno odnowiony. Przyjął się obyczaj dorocznej wrześniowej Mszy św. odprawianej na nim za zmarłych.

W Makoszynie istnieje odnowiona kapliczka Matki Bożej z pierwszej poł. XIX w. W Belnie jest kapliczka pw. św. Jana Nepomucena.