MAŁOSZÓW, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
28-530 Skalbmierz, Małoszów 59
tel. 41-350-02-04

parafia.maloszow@gmail.com

liczba mieszkańców: 796

Proboszcz:
ks. Dariusz Kozak, ur. 1972 (Chmielnik), wyśw. 1997, mian. 2015

Rys historyczny:
Wieś istniała już w 1243 r., parafia – od XV w. Obecny kościół, stojący nieco na uboczu wsi, zastąpił dawny drewniany, który był postawiony w innym miejscu. Nowy, służący do dzisiaj kościół został wzniesiony ok. 1640 r. staraniem ks. Tomasza Lachowskiego.

Kościół jest barokowy, był przebudowany i odnawiany w 2 poł. XIX w. Parafia była ponownie erygowana w 1934 r., wtedy też powstał nowy cmentarz. W kościele – prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte półkolistą absydą, nawa nieco szersza i wyższa, trójprzęsłowa. Trzy ołtarze (główny i dwa boczne) rokokowe, w głównym – św. Mikołaj, patron, ciekawe epitafia z XIX w. i portal z XVII w. do zakrystii, wykonany z czarnego marmuru. Posadzka marmurowa z 1883 r. Obok kościoła jest murowana barokowa dzwonnica.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia;
św. Stanisława – 8 maja

Czy wiesz, że…
Przy kościele znajduje się figurka Matki Bożej z 1918 r.

Najstarszy nagrobek – to pomnik z krzyżem oficera Ignacego Macharzyńskiego, zmarłego w 1868 r.

W parafii jest regularnie wydawana gazeto-kronika „Magnificat”.