MASŁÓW, Przemienienia Pańskiego

Adres:
26-001 Masłów nr 115
tel. 41-311-08-84

liczba mieszkańców: 4 243

Proboszcz:
ks. Piotr Motyka, mgr teol., KHK, ur. 1965 (Słomniki), wyśw. 1990, mian. 2011

Wikariusz:
ks. Adrian Buczkowski, mgr teol., ur. 1975 (Rybnik, św. Jadwigi - archidiec. katowicka), wyśw. 2009, mian. 2015

Dom zakonny:
Siostry Służebniczki Starowiejskie
26-001 Masłów nr 115
tel. 41-311-08-85

Rys historyczny:
Pierwotnie na wzgórzu, gdzie dziś stoi kościół, była kaplica drewniana, poświęcona św. Mikołajowi, jej powstanie datuje się na II poł. XIX w. kaplica rozbudowywana została w kolejnych dziesięcioleciach. Długo trwały starania o wydzielenie samodzielnej parafii dla mieszkańców Masłowa i okolic, którzy mieli utrudniony dostęp do kościoła z racji znacznych odległości. Parafię Masłów erygował bp Augustyn Łosiński 19 kwietnia 1918 r. W całości została wydzielona z parafii św. Wojciecha. Pierwszemu proboszczowi ks. Józefowi Marszałkowi wierni ufundowali tablicę pamiątkową w przedsionku kościoła.

Obecny kościół pw. Przemienienia Pańskiego wybudowano z piaskowca i cegły w latach 1926-1937 według projektu prof. Politechniki Lwowskiej Karola Sasa-Zubrzyckiego. Świątynia nawiązuje stylem do gotyku i romantyzmu, jej architektura bliska jest tzw. gotykowi nadwiślańskiemu. Świątynia jest trzynawowa, jej sklepienie oparte jest na  kolumnach. W ołtarzu głównym – rzeźby przedstawiające scenę Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor, ołtarz zaprojektował Józef Gosławski. Po prawej stronie mieści się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, po lewej – ołtarz św. Mikołaja.

W oknach – witraże z wizerunkami ewangelistów i świętych. Witraże wykonano w Zakładzie Witraży, Oszkleń i Mozaiki S.G. Żereńskich. Ściany pokrywa polichromia z motywami biblijnymi. Kościół był konsekrowany 5 czerwca 1960 r. przez bpa Jana Jaroszewicza.

Masłów zawsze już będzie kojarzony z papieżem Janem Pawłem II. W czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny 3 czerwca 1991 r. sprawował Eucharystię na płycie lotniska. We Mszy św. uczestniczyło 400 tys. wiernych. 

2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Polaka, odbywa się tutaj uroczysta Msza św. i procesja na lotnisko. Z inicjatywy bpa Mariana Florczyka ustawiono na lotnisku płytę marmurową upamiętniającą wizytę ojca świętego na Ziemi Świętokrzyskiej. Na płycie widnieją słowa papieża z homilii w Masłowie: „To jest moja matka ta ziemia, To jest moja matka ta ojczyzna, To są moi bracia i siostry".

Odpusty: Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia;
św. Mikołaja – 6 grudnia

Czy wiesz, że…
W czerwcu w Masłowie odbywają się Spotkania Integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

W pobliżu Klonówki znajduje się pomnik przyrody nieożywionej „Diabelski Kamień.”  To wychodnia skalna o  wysokości 5 m, długości 10 m i szerokości 8 m.

Lotnisko w Masłowie – powstało w 1937 r.  Posiada pas startowy o długości 900 metrów.

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zielona Dolina w Masłowie znajduje się cmentarz choleryczny z XIX w. Pochowano tam około pięciuset osób.

Od ponad trzydziestu lat w parafii posługują siostry służebniczki starowiejskie.