MNICHÓW, Św. Szczepana diak. m.

Adres:
28-300 Jędrzejów, Mnichów nr 70
tel. 41-387-35-22

www.parafia-mnichow.pl

liczba mieszkańców: 2 981

Proboszcz:
ks. Wiesław Kita, ur. 1957 (Łętkowice), wyśw. 1984, mian. 2018

Wikariusz:
ks. Adam Nowak, mgr teol., ur. 1990 (Kielce, św. Józefa Robotnika), wyśw. 2015, mian. 2018

Rys historyczny:
Położony przy głównej trasie do Krakowa osiemnastowieczny kościół dedykowany św. Szczepanowi diakonowi i męczennikowi stanowi unikatowy w skali kraju, a nawet Europy tak dobrze zachowany  zabytek architektury drewnianej w stylu rokoko.

Dokładne daty fundacji kościoła są nieznane. Najczęściej podaje się  lata 1754-1770. Parafia erygowana została najprawdopodobniej 1823 r. Fundatorem świątyni był archidiakon krakowski i dziekan gnieźnieński ks. Maciej Józef Łubieński – właściciel dóbr w Mnichowie, którego portret wisi w kościele.

Kościół wzniesiony z drewna modrzewiowego na planie krzyża łacińskiego, posiada konstrukcję zrębową, zwieńczony jest ośmioboczną kopułą. To świątynia o jednej nawie z transeptem.  Fasada zachodnia, prostokątna zakończona dwiema wieżami. Kunszt świątyni i przemyślana w detalach koncepcja wskazuje na to, że projekt wykonał znamienity architekt. Kto nim był? Tego nie wiadomo. Dr Marta Samek wykluczyła nazwisko Tylmana z Gameren czy ks. Józef Karśnickiego – jak podawali dawniej historycy sztuki.

Rokokowa perła
Wystrój świątyni wykonano w stylu rokokowym. W ołtarzu głównym z drewna modrzewiowego znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu wot z XVII w. Obraz ten wykazuje podobieństwa do słynnego obrazu z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Na zasuwie ołtarzowej z XVIII w. – Trójca Święta, w centrum św. Maciej i Szczepan. Ołtarz otaczają rzeźbione figury świętych. Dwa boczne ołtarze, wykonane także w drewnie modrzewiowym, usytuowane są po obu stronach nawy poprzecznej. Ołtarz Chrystusa ukrzyżowanego otaczają rzeźby Maryi i św. Jana Ewangelisty, ołtarz  św. Józefa Kalasantego - założyciela zakonu pijarów, zdobią zaś rzeźby symbolizujące Wiarę Nadzieję i Miłość. W południowej części transeptu – kaplica św. Stanisława Kostki z obrazem patrona dzieci i młodzieży. W kruchcie północnej mieści się zakrystia, w południowej – XVIII-wieczny krucyfiks oraz kropielnica wykonana z kapitela kamiennego pilastra.

Na uwagę zasługują również: rokokowy chór muzyczny z zabytkowymi organami (chór podtrzymywany jest przez zdobione kolumny),  drewniana oryginalna chrzcielnica, zawieszona ambona (kazalnica) z koszem rzeźbionym w drewnie w stylu rokoko. Obok kościoła usytuowana jest drewniana dzwonnica. Dwa dzwony z 1784 r. ukryte podczas okupacji przetrwały zawieruchę wojenną.

Odpust: MB Bolesnej – 15 września