MOKRSKO DOLNE, Wniebowzięcia NMP

Adres:
28-305 Sobków, Mokrsko Dolne nr 52
tel. 41-387-10-91

liczba mieszkańców: 1 611

Proboszcz:
ks. Kazimierz Jajeśniak, mgr teol., ur. 1956 (Czarnocin), wyśw. 1984, mian. 2004

Rys historyczny:
Świątynia została wzniesiona na skraju centrum osadniczego o starych tradycjach, w niewielkim oddaleniu od rycerskiego gródka.

W nadnidziańskim grodzisku
Pierwszy kościółek romański stał w Mokrsku już w I ćwierci  XIII w., ale w XVII w. został przekształcony na prezbiterium z nową barokową nawą. W najstarszej części – w prezbiterium zachowały się ślady XIII-wiecznej polichromii (pod polichromią z XVI w.), odsłonięte w czasie prac konserwatorskich w latach 1952-1954. Prace archeologiczno-architektoniczne w 1977 r. ujawniły pierwotny poziom posadzki romańskiej, posadowienie kolumienek w prezbiterium, próg portalu romańskiego w przejściu do zakrystii. W tym interesującym prezbiterium sklepienie krzyżowe spoczywa na narożnych kolumienkach o kapitelach i bazach z dekoracją geometryczno – roślinną (być może kolumny powstały w warsztacie w niedalekim opactwie cysterskim w Jędrzejowie w latach 1217-1239). Ta romańska część kościoła stanowiąca dzisiaj w zasadzie schowek za prezbiterium, jest wyraźnie widoczna na zewnątrz.

Historia
Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii i kościele pochodzi z 1325 r., choć raczej na pewno parafia – przy kościele – istniała już wcześniej. Pierwotny kościół romański z XIII w. był rozbudowywany i przebudowywany w XVII, XVIII, XIX wieku. Barokową nawę dobudowano w 1676 r., a potem w poł. XIX w. przedłużono ku zachodowi z zakrystią barokową i kruchtą. Ołtarz główny jest późnobarokowy (I poł. XVIII w.) z przemalowanym obrazem Wniebowzięcia NMP oraz obrazami św. Benedykta i Scholastyki, pędzla Szymona Więckowskiego. Ołtarze boczne są rokokowe. W ołtarzu w kaplicy bocznej znajduje się cenny krucyfiks gotycki z początku XV wieku; z XVII w. pochodzi tabernakulum i późnorenesansowa chrzcielnica. Do zabytkowych obiektów należy także licząca 300 lat drewniana dzwonnica z trzema czynnymi dzwonami oraz  barokowe figurki Chrystusa i Matki Boskiej na szczytach świątyni.

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Czy wiesz, że… 
Kościół został poważnie uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 r.

W niedalekim Mokrsku Górnym (w obrębie parafii), nad brzegiem Nidy, znajdują się ruiny zameczku rycerskiego, który w latach 1519-1526 zbudował Piotr Kmita.