NAGŁOWICE, Matki Bożej Różańcowej

Adres:
28-362 Nagłowice nr 133
tel. 41-381-45-14

liczba mieszkańców: 1 400

Proboszcz:
ks. Wacław Woźnica, ur. 1969 (Kozłów Małogoski), wyśw. 1995, mian. 2015

Rys historyczny:
Nagłowice kojarzą się z Mikołajem Rejem, choć nie ma po nim materialnych śladów w okolicy, a tym bardziej w kościele – Rejowie byli protestantami.

W kościele – stare z nowym
Kościołowi patronuje Matka Boża Różańcowa, czczona w tryptyku w ołtarzu głównym. Obraz w 1959 r. wykonała Izabela Borowska, art. plastyk z Kielc. Borowska jest także autorką polichromii i stacji Drogi Krzyżowej.

Najważniejszy i najciekawszy obraz – dar anonimowego ofiarodawcy z 1740 r. znajduje się tuż nad tryptykiem w ołtarzu głównym. Jest to niewielkich rozmiarów obraz Matki Bożej z 2 poł. XVII w., wykonany w konwencji szkoły Murilla, pokryty srebrną sukienką.

Wszystkie ołtarze, główny i dwa boczne są neogotyckie, dębowe – poświęcone św. Łukaszowi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wiele elementów wnętrza wykonano z dębu. Szczególnie dobrze jest zachowana ambona. Dąb uzupełnia drewno lipowe, z którego m.in. jest wykonana chrzcielnica (1850 r.), pochodząca ze starego kościoła. Wyrzeźbiono ją w jednym klocu drewna. Do nawy głównej przylega kaplica, w której spoczywają fundatorzy kościoła.

Ornat z 1822 r., zszywany z tzw. pasów słuckich, ułożonych na białym tle, ofiarowany kościołowi przez o. W. Drzewieckiego, jędrzejowskiego opata cystersów – to jedna z ciekawostek w wyposażeniu kościoła.

Kościół w historii
Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu kościoła i parafii pochodzi z 1325 r. W XV w. parafia została przeniesiona do Ślęcina, gdzie był kościół drewniany pw. św. Marii Magdaleny (kościół w Ślęcinie istniał do XIX w.).

Prawdopodobnie pierwszy kościół w Nagłowicach nosił wezwanie św. Łukasza. W połowie XVI w. świątynia została przejęta przez protestantów, zwrócona katolikom na początku XVII w. Po pożarze w 1720 r. proboszcz nagłowicki ks. Franciszek Ścibor Kotkowski zbudował w 1734 r. kościół drewniany, rozebrany na początku XX wieku. Obecny neogotycki kościół o strzelistej, z daleka widocznej sylwetce został wzniesiony według projektu architekta warszawskiego Marcelego Pawła Plebińskiego, gdy proboszczem parafii był ks. Franciszek Lipiński. Kościół konsekrował w 1914 r. bp Augustyn Łosiński. Plebania w stylu dworkowym została wybudowana w 1927 r. W miejscu starego kościoła znajduje się ośrodek zdrowia, a jego ślad znaczy pamiątkowa kapliczka.

Odpust: Matki Bożej Różańcowej – I niedziela października

Czy wiesz, że…
Nagłowice rozsławił Mikołaj Rej, choć nie ma po nim w okolicy pamiątek w sensie materialnym (gzyms z herbem ocalał w pobliskiej Oksie). Był doskonałym i zamiłowanym gospodarzem w swych dobrach. Poeta urodził się w Żórawnie k. Halicza (1505 r.), a zmarł prawdopodobnie w założonym przez siebie Rejowcu. Ojciec był właścicielem Nagłowic.

Najwcześniejsze wzmianki o Nagłowicach pochodzą z 1269 r., kiedy to książę Bolesław nadał Sułkowi, wojewodzie krakowskiemu, trzy łany ziemi w Nagłowicach i Łączynie (gmina Radków).

3 tysiące lat temu rozwijała się tutaj kultura prasłowiańska, o czym świadczy odkrycie w Nagłowicach cmentarzyska kultury łużyckiej z 86 grobami.

W parafialnych źródłach zanotowano, że do wzniesienia świątyni zużyto 500 tys. cegieł wypalanych na miejscu, a glinę zwożono z pobliskiego Rejowca.