OCIESĘKI, Św. Jana Chrzciciela

Adres:
26-035 Raków, Ociesęki nr 35
41-353-52-85

liczba mieszkańców: 1 250

Proboszcz:
ks. Marian Czajka, KHW, ur. 1947 (Nowe Brzesko), wyśw. 1973, mian. 2010

Rys historyczny:
Ociesęki wśród lasów – malowniczo położone w sercu Gór Świętokrzyskich, nie bez powodu zyskały miano „Szwajcarii świętokrzyskiej”. Początki parafii sięgają z XVII w.

Historia  na pograniczu dwóch diecezji
W 1617 r. w Ociesękach była erygowana parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (oryginalny dokument zachował się w archiwum parafialnym). Kościół wzniesiono kilka lat wcześniej, z fundacji Jana i Zuzanny Gutkowskich, którzy zapragnęli tak wzrostu duchowego okolicy, jak i osłabienia wpływów innowierczego Rakowa. 22 grudnia 1617 r. bp krakowski Marcin Szyszkowski dokonał konsekracji kościoła. Z wizytacji kanonicznej z 1678 r. pochodzi opis kościoła, poświadczający m.in. autentyczność relikwii Krzyża Świętego, które dotąd znajdują się w Ociesękach. Certyfikat wystawił bp Franciszek Bisleti, prałat domowy papieża. W 1805 r. Ociesęki przydzielono do nowo utworzonej diecezji kieleckiej, a w 1818 r. – ponownie do diecezji sandomierskiej.

Do ważnych w historii parafii wydarzeń należy budowa kaplicy w Mędrowie pw. Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1900. Wzniesiona staraniem Wawrzyńca i Salomei Arendarskich, służy parafii do dzisiaj. W 1925 r. parafia Ociesęki znalazła się ponownie w granicach diecezji kieleckiej, a w rok później wcielono ją do dekanatu Daleszyce.

Kwestionariusz z 1941 r., a więc z pierwszych lat wojny, zawiera szczegółowy opis ociesęckiego kościoła i jest to po nim pamiątka ostatnia, gdyż 8 stycznia 1945 r. Niemcy spalili kościół.

W latach 1946-1947 wybudowano nowy – mniejszy, mający raczej tymczasowy charakter. W 1960 r. z okazji 350-lecia parafii bp Jan Jaroszewicz poświęcił trzy nowe dzwony. Od 1997 r. jest odprawiana Msza św. w kaplicy w Celinach.

W murach nowego kościoła
W 1991 r. rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy kościół według projektu inż. arch. Jerzego Wójcika ze Staszowa. W 1996 r. odprawiono w nowych murach pierwszą Mszę św. Rozebrano wtedy stary kościółek z dzwonnicą. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela poświecił w 1997 r. bp Kazimierz Ryczan. Zachowały się w nim tylko nieliczne zabytki, ocalałe ze starego,  m.in. wspomniany relikwiarz z I poł. XVII w., monstrancja, niewielkie późnobarokowe rzeźby, obraz przedstawiający patrona parafii. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks, być może z racji bliskości świętokrzyskiego sanktuarium. Całe wyposażenie jest nowe.

Odpust: św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca;
św. Jana Ewangelisty – 27 grudnia

Czy wiesz, że…
Z zachowanych fragmentarycznie kronik parafialnych wiadomo, iż 28 listopada 1863 r., w pobliżu kościoła toczyła się bitwa między powstańcami, a wojskiem rosyjskim. Zginęło wówczas 22 Polaków, w tym kapitan Tylman i adiutant Olszewski, których pochowano we wspólnej mogile. A wiosną tegoż roku przez Ociesęki przechodził w oddziale powstańców Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert.