PRADŁA, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
42-425 Kroczyce, Pradła
ul. Batalionów Chłopskich 3
tel. 34-315-21-14

liczba mieszkańców: 1 521

Proboszcz:
ks. Marek Mazur, mgr teol., ur. 1965 (Ostrowy Tuszowskie – diec. rzeszowska), wyśw. 1990, mian. 2011

Rys historyczny:
Parafia w Pradłach została erygowana 1 stycznia 1934 r. przez bp. kieleckiego Augustyna Łosińskiego z czterech miejscowości wydzielonych z parafii Irządze. Obecny, murowany Kościół to dawna kaplica, przebudowana w 1970 r. Świątynia została gruntownie odnowiona w 1997 r. Położono wówczas nową posadzkę i boazerię. W 1984 r. Świątynię otynkowano z zewnątrz. W 1991 r. wybudowano przy kościele dzwonnicę i ołtarz polowy. W 1997 r. położono płytki podłogowe i zakupiono dębowe ławki. Rok później Kościół ogrodzono.

Czy wiesz, że...
W wiekach Średnich Pradła nosiły nazwę Mysłowice. Dopiero w poł. XVIII w. ówczesny właściciel miejscowości – Dębiński, starosta chęciński, uwzględniając prośbę miejscowych chłopów, przeniósł wieś nad rzekę. Wcześniej oprócz codziennej pracy na roli, chłopi musieli jeździć po wodę do oddalonej o wiele wiorst Krztyni. Według „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Ościennych Krajów Słowiańszczyzny” w Pradłach w XVI w. znajdowały się pokłady rud żelaza i wapna, był tutaj „wielki piec wytapiający surowiec, tartak, stacja pocztowa i szkoła”. Z czasem jednak w Zawierciu powstał duży zakład hutniczy i Pradła nie wytrzymały konkurencji.

Odpust parafialny: MB Częstochowskiej – 26.08