ŚWIĘTOMARZ, Wniebowzięcia NMP

Adres:
27-225 Pawłów, Świętomarz nr 28
tel. 41-272-27-26; wik. 41-272-20-04

www.parafiamaryjna.pl

liczba mieszkańców: 2 780

Proboszcz:
ks. Marek Zielonka, KHK, ur. 1965 (Rykoszyn), wyśw. 1992, mian. 2017

Wikariusz:
ks. Tomasz Moskal, mgr teol., ur. 1978 (Florczaki - archidiec. warmińska), wyśw. 2011, mian. 2018

Dom zakonny:
Siostry Służebniczki Śląskie
27-225 Pawłów, Świętomarz nr 27
tel. 41-272-27-98

Czy wiesz, że...
W przeszłości parafia Świętomarz rozciągała się od Świętego Krzyża aż pod Starachowice. Współcześnie liczy tylko kilka miejscowości. Ks. Jan Wiśniewski pisze, że nazwa miejscowości pochodzi od Marzanny – bogini czczonej przez starożytnych Słowian. Według niego po przyjęciu chrześcijaństwa nazwę Marzanna zmieniono na Świętomarz. Mieszkający na terenach w pobliżu Świętomarzy Słowianie zajmowali się hutnictwem. Odkryto tu Ślady piecowiska składającego się z 231 dymarek. Obok kościoła znajduje się grób Kajetana Woyciechowskiego, pułkownika Wojsk Polskich, który walczył pod rozkazami Kozietulskiego i Napoleona. Odznaczony został orderem Legii Honorowej za szarżę pod Somosierrą.
Około 1450 r. w Świętomarzy został wybudowany murowany Kościół, ufundowany przez miejscowego dziedzica Rogalę. Nie wiadomo, czy wcześniej stał tu drewniany Kościół. Świątynia wielokrotnie była przebudowywana i odnawiana. Czas i historia nie obchodziły się z nią zbyt łaskawie. W XIX w. do niewielkiego kościoła dostawiono od strony północnej kaplicę Świętego Krzyża. Dach Świątyni został pokryty nową blachą, pomalowano też Ściany i dobudowano chór. Odrestaurowano także wnętrze kościoła. Konserwacji poddano barokowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej z XVII w., który wzbogacił się o złoconą sukienkę. W przedsionku kościoła znajduje się chrzcielnica z XIII w., wykorzystywana dziś jako kropielnica. Uwagę zwracają także drzwi boczne z XIV w., z kutego żelaza, zawieszone w gotyckich portalach z herbami fundatorów. Obok świątyni stoi zabytkowa drewniana dzwonnica, którą wzniesiono bez użycia gwoździ.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
Zwiastowania NMP – 25 marca