ŚWINIARY, Św. Stanisława b. m.

Adres:
28-131 Solec Zdrój, Świniary 49a
tel. 41-377-62-95

liczba mieszkańców: 1 368

Proboszcz:
ks. Sławomir Grabiec, mgr teol., KHW, ur. 1966 (Włoszczowa), wyśw. 1993, mian. 2010

Rys historyczny:
Według dziejopisów początki parafii sięgają 1250 r. Niewiele informacji zachowało się jednak do czasów współczesnych. Wiemy, że w 1326 r. plebanem parafii był ks. Mikołaj. Długosz zapisał w swojej „Historia Polonica”: „Jan Grot, bp Krakowski, nadał Kościołowi w Świniarach dziesięcinę z Włosinowic, czyli Włosnowic, w 1346 r. za zgodą swej kapituły”. Pierwsza, większa wzmianka o kościele w Świniarach pochodzi z 1440 r.: „Stał w Świniarach Kościół parafialny, drewniany, którego plebanem był x. Maciej z Błogiego”. Parafii nie ominęła klęska reformacji, kiedy właściciele ziemscy i szlachta przechodzili na protestantyzm. Pod koniec XVI w. tamtejszy dziedzic, Jan Palanowski, wypędziwszy plebana, zagarnął Kościół wraz z uposażeniem. Ciekawą postacią, która w XVII w. dobrze zapisała się w historii parafii, był Michał Zieliński. Długosz podaje, że: „będąc Świeckim i dziedzicem, został duchownym i na lat dwa wziął od władzy duchownej tej parafii komendę”. W tym czasie z dochodów kościelnych i własnych funduszy zbudował nowy Kościół, a także szpital i plebanię. Drewniany Kościół w Świniarach przez wieki stał jedynie na podmurówce. Jego konstrukcja była nietrwała, często dochodziło do pożarów, szczególnie w czasie wojen i na skutek uderzeń pioruna; w 1728 r. od takiego uderzenia spłonęła plebania z pobliskimi zabudowaniami. Pod koniec XIX w. drewniany Kościółek rozbudowano o murowaną kaplicę z przedsionkiem, a w 1902 r. dostawiono zakrystię z przedsionkiem. W prezbiterium Świątyni znajduje się późnobarokowy ołtarz z rokokowymi ornamentami; w jego centrum umieszczono krucyfiks, zaś po bokach – barokowe rzeźby. W nawie głównej po lewej stronie mieści się ołtarz Matki Bożej z obrazem Św. Anny Samotrzeć z początku XVII w. na zasuwie. Po stronie przeciwnej – ołtarz z XVIII w. z wyobrażeniem patrona Świątyni. W kościele uwagę zwraca także XVIII-wieczna ambona oraz kamienna chrzcielnica. W stojącej na parafialnym cmentarzu kaplicy znajduje się ołtarz z obrazem Św. Andrzeja Apostoła.  

Odpust: Św. Stanisława – 8 maja

Czy wiesz, że...
Podczas II wojny Światowej Niemcy złupili Kościół, zrabowali dzwon, spalili plebanię wraz z zabudowaniami gospodarskimi. W 1942 r. proboszczem zniszczonej parafii Świniary został mianowany ks. Jan Olesiński. Wsławił się on tym, że uratował od Śmierci kilkudziesięciu parafian, których  prowadzono na rozstrzelanie. Na klęczkach prosił hitlerowców o darowanie im życia. Ks. Olesiński chronił też ludzi z wioski Parchocin przed wywiezieniem do obozów koncentracyjnych i na roboty do Niemiec. Po wojnie ofiarnie pracował przy odbudowie zniszczonego mienia parafialnego. Nie był w tym osamotniony, bowiem kapłańską solidarność okazywali też inni księża, m.in. ks. Paweł Wołoszyn, który będąc już wtedy proboszczem w Wiślicy, ofiarował służący do dnia dzisiejszego dzwon.